Samarbete med polis och företag för ett bättre företagsklimat

Den 25 november arrangerar Södertälje kommun den andra företagsträffen med tema företagande på lika villkor. På träffen återkopplar vi de svar vi fått på den trygghetsenkät som vi skickat ut till företag i kommunen. Vi berättar också om kommunkoncernen och polisens arbete för ett bättre företagsklimat.

Enkäten ger en bild av vilka trygghetsfrågor som företagare i Södertälje prioriterar även om svarsfrekvensen är för låg för att anses kunna representera företagare generellt i Södertälje.

– Undersökningen bland företagarna i kommunen ger en bild över vilka frågor som behöver prioriteras för att vi ska få ett företagande på lika villkor med sund konkurrens. Vi behöver mer samverkan både mellan företag, kommunen och polisen för att få till ett bättre företagsklimat, säger Jonas Karlsson Näringslivschef i Södertälje kommun.

Stöld och skadegörelse är de vanligaste brotten

I enkätsvaren framkommer det att stöld och skadegörelse är de vanligaste rapporterade brotten, samt att otryggheten bland företagare ökat de senaste två åren.

– Det är otroligt viktigt att vi i kommunkoncernen (förvaltningen och Telgebolagen), polisen och företagen samarbetar för att stärka den sunda konkurrensen. För att vi ska bli bättre på att upptäcka och förebygga osund konkurrens har vi fördjupat samarbetet med polisen och inom kommunkoncernen. Om vi ska öka tryggheten i Södertälje måste vi samarbeta och organisera oss så att vi snabbt kan sätta in åtgärder när vi ser att nåt inte stämmer, säger Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommunkoncern.

För att skapa sund konkurrens och minska nyrekrytering och socialisering in i kriminalitet behöver vi satsa på våra skolor och bostadsområden.

–Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla vårt långsiktiga samarbete med polis och företagare för att skapa ett tryggare Södertälje, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande. Det är en del, men lika viktigt är att alla i Södertälje känner att vi har lika möjligheter. Att man är trygg i sitt bostadsområde och man får en bra skolgång.

Medverkande: Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, Tage Gripenstam (C), kommunstyrelsens vice ordförande, Anna Flink, säkerhetschef Södertälje kommun, Jonas Karlsson, näringslivschef och Magnus Köhler, koordinator för organiserad brottslighet, polisen.

Anmälan: Anmäl dig till företagarträffen den 25 november
Tid: 25 nov, kl. 09.00–10.00
Plats: Zoom, länk skickas dagen innan