Sammanfattning smittskyddsåtgärder serveringsställen

Smittspridningen av Covid -19 ökar kraftigt. Folkhälsomyndigheten inför fler åtgärder mot smittspridningen. De nya åtgärderna gäller från och med den 12 januari. Nedan finns sammanfattning av särskilda föreskrifter och allmänna råd för serveringsställen.

Du som är ansvarig för ett serveringsställe är enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) skyldig att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten så att

 • trängsel undviks
 • de som besöker ditt serveringsställe håller ett ur smittskyddssynpunkt säkert av stånd till varandra.

 

Särskilda föreskrifter

Särskilda föreskrifter infördes 23 december 2021 och 12 januari 2022.

Föreskrifterna innebär att du som är ansvarig för ett serveringsställe ska se till att:

 • servering inomhus sker till sittande besökare (Besökarna får dock hämta mat och dryck vid disk, buffé och liknande.)
 • ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en (1) meter till andra sällskap åt alla håll
 • vid konsert, idrottsevenemang och liknande som ordnas inomhus på ditt serveringsställe ska besökarna sitta ner. Det innebär bland annat att dans inte är tillåtet på serveringsställen.
 • antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer (Är ett sällskap fler än åtta behöver sällskapet delas upp.)
 • hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 23.00 och 05.00.

Efter klockan 23.00 får serveringsstället hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Vid sådan försäljning ska besökare kunna hålla minst en meters avstånd från varandra.

Du ska även:

 • informera dina besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda dina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • följa upp dina vidtagna smittskyddsåtgärder
 • säkerställa att din personal får information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

 

Allmänna råd för serveringsställen

Från och med 8 december 2021 gäller allmänna råd för serveringsställen.

I de allmänna råden uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som driver ett serveringsställe att skapa förutsättningar för att minska risken för trängsel i verksamheten.

Du kan minska risken för trängsel genom att exempelvis:

 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
 • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra
 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

 

Kommunen kontrollerar att du följer kraven

Kommunen har i uppdrag att kontrollera att du följer dessa krav. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler.

 

Detta är en förkortad information om vad lagstiftningen för serveringsställen innebär för verksamhetsutövare. Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller.

 

Vid frågor om tillsyn, kontakta Miljökontoret: miljokontoret@sodertalje.se 

 

Här hittar du vägledning gällande smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 på serveringsställen, fullständiga föreskrifter, allmänna råd och information 

 

Regionens information om covid-19 hittar du på 1177.se