Samverkan för ett tryggare Södertälje

Idag 19 maj höll kommunen en företagsträff på Scandic Skogshöjd med temat: Sund konkurrens. Hur kan vi samverka för att främja det legala samhället?

För cirka ett år sedan gjordes en enkät där syftet var att få en tydligare bild över hur kriminaliteten påverkar och upplevs av Södertäljes företag. Det framkom att det fanns en vilja från företagare att vara med och påverka. Vid den här träffen diskuterades olika samverkansformer både regionala och lokala.

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, inledde morgonens företagsträff. Godner pratade bland annat om vikten av samarbetet mellan kommunen, polisen och andra aktörer för att minska välfärdsbrotten i Södertälje.

Anna Flink, säkerhetschef i kommunen och David Hertz från polisen, berättade om Pax som är en fördjupad myndighetssamverkan mellan Södertälje kommun och polisen sedan hösten 2020. Tillsammans och över tid arbetar Södertälje kommun och polisen mot den organiserade brottsligheten med delad lägesförståelse och gemensam ledning

Avslutningsvis berättade Jonas Berg från ICA Maxi, Wasa Handelsplats och säkerhetschef Jenny Berglund hur de jobbar för att försöka stävja de organiserade ligor som snattar dyra varor i butiken och säljer vidare. Det blev en dialog om hur olika branscher påverkas negativt av de stöldligor som far fram i Södertälje. Utifrån dagens samtal och er företagare så kommer vi att bjuda in till nätverksträffar kring hur vi gemensamt ska arbeta mot snatterier och stöld. Flera företag har redan anmält sitt intresse.

För anmälan maila: naringsliv@sodertalje.se