Missa inte Science Week 2023 – digitalt och på plats i Södertälje

Science Week den 1-3 februari erbjuder ett 60-tal kostnadsfria programpunkter med fokus på hållbarhet. Södertälje kommun är medarrangör och står bakom flera av dem. Eventet sker både via webbsändningar och i Södertälje Science Park.

De globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 är temat för Science Week 2023. Bland annat presenteras goda exempel på hållbarhet inom samhällsutveckling, stadsutveckling och produktion. Det lyfts även områden där nya lösningar behövs. Bakom hållbarhetsforumet Science Week står Södertälje Science Park, AstraZeneca, KTH, Scania och Södertälje kommun, tillsammans med ett 20-tal medarrangörer.

De två senaste upplagorna av Science Week har varit digitala. Nu blir det digitala sändningar på scienceweek.se och di.se – men även på plats i Södertälje Science Park. Webbinarier och workshops är kostnadsfria och öppna för alla. De digitala programpunkterna går att se i efterhand.

Registrera ett konto och boka plats från och med idag

Nytt är att du registrerar din e-postadress för att boka plats. Föranmälan krävs oavsett om du tar del av programpunkten digitalt eller på plats. Boka plats från och med idag - hela programmet finns på scienceweek.se

Exempel på programpunkter där kommunen är delaktig

Södertälje kommun och Telgekoncernen står bakom flera programpunkter. Två nyheter är att; Södertälje företagardag, som tidigare ägt rum under november, nu sker under Science Week och att samhällsbyggnadskontoret satsar på att även bjuda in externa gäster till sina programpunkter.

 • Grand Opening - hållbarhet i en turbulent tid (digitalt). Den 1 februari kl. 10:00-11:30. Arrangör: Södertälje Science Park
  Invigningen av Science Week. Nu är det sju år kvar tills målen i Agenda 2030 ska vara uppfyllda. Status: vi måste öka takten! Hur ska vi klara av omställningen? Här medverkar bland annat Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande samt företrädare från Scania, AstraZeneca, KTH och Södertälje Science Park.

 • Rusta livsmedelssystemet - hållbara matsystem i en osäker tid
  (på plats). Den 2 februari kl. 09:00-14:00. Arrangörer: MatLust Utvecklingsnod (ett EU-projekt som ägs av näringslivsavdelningen, Södertälje kommun), Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Sweden Food Arena
  Konferensen vänder sig till alla med intresse för matsystemets utmaningar och lösningar, som företagsledare, chefer inom offentlig sektor, bransch- och intresseföreningar, forskare, studenter, politiker och media. Några frågor som diskuteras: vilka roller spelar företag vid olika typer av kriser och vilket ansvar har kommunerna för livsmedelsförsörjning vid kris? Talarna är forskare, företagare, livsmedelsexperter och representanter från offentlig sektor. Sara Seing, verksamhetschef för MatLust och kostchef i Södertälje kommun är en av de medverkande. 

 • Nyckelfrågor för utveckling av svensk livsmedelsindustri 
  (digitalt och på plats). 
  Den 2 februari kl. 09:30-10:50.
  Arrangör: MatLust Utvecklingsnod
  Idag importeras 50 procent av allt vi äter. Hur kan smart industri med bland annat digitalisering och automation bidra till att stödja små och medelstora företag att växa, och därmed öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen? Medverkande: Per Arfvidsson, Lantmännen och ordförande, Sweden Food Arena, Johan Carlstedt, enhetschef, IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin.

 • Vem vinner 2022 års hållbarhetspris? (på plats). 
  Den 3 februari, kl 13:00-13:30. Arrangör: Södertälje kommun
  Varje år delar Södertälje kommun ut ett hållbarhetspris till en person, ett företag eller en förening som jobbar aktivt med hållbar utveckling. Välkommen till prisutdelningen av hållbarhetspriset och efterföljande hållbarhetsmingel.

 • Södertälje företagardag (på plats). Arrangör: näringslivsavdelningen, Södertälje kommun. Efter att ha pausats under pandemiåren är eventet tillbaka, nu som en del av Science Week. Dagen består av tre delar: frukostklubben kl. 08.30–09.45, företagsmässan kl. 10.00–13.00, Södertäljegalan, kl. 18.00 – sent. 

 • Hållbarhet som konkurrensfördel för företag (digitalt och på plats). Den 3 februari, kl 11:15-12:20. Arrangör: näringslivsavdelningen, Södertälje kommun
  Programpunktens första del handlar om hur hållbarhetsarbete kan stärka konkurrenskraften och lönsamhet för företag i Sverige. Därefter blir det diskussion kring vikten av en klimatkompetent ledning inom företag och politiken, och vad det finns för stöd för företag som vill börja eller komma vidare med sitt hållbarhetsarbete. Medverkar gör bland annat: Per Lejoneke (moderator), Prioriterat AB och ordförande i Företagarna Nacka Värmdö, Vesa Hiltula, VD Telge Återvinning, Anna Gissler, vd, Invest Stockholm, Jennie Albinsson, hållbarhetsansvarig, Företagarna och Mia Simm, Energikontoret Storstockholm. 

 • Förändrade livsmönsters påverkan på stadsplaneringen (digitalt och på plats). Den 3 februari kl 09:00-10:00. Arrangör: samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun
  Hur påverkas stadsplaneringen av digitaliseringen och vilka blev effekterna av pandemiåren egentligen? Hur behöver livsmönster och stadsplanering förändras för att vi ska klara de globala målen? Och hur påverkar det här Södertälje som plats och regionen?  Det är några av frågorna som tas upp. Medverkande: Andreas Pålsson, Södertäljes nya stadsarkitekt och Oana Mihaescu, forskningschef på Handelns forskningsinstitut och Södertörns Högskola.
 • Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt (digitalt och på plats). Den 3 februari kl 10:00-10:40. Arrangör: samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun
  Här ges exempel på nya samarbeten och arbetssätt som bidrar till att nå målen i Agenda 2030. Ett sådant är satsningen som kommunen gör tillsammans med Nobina och SL. Läs mer på vår webbplats: utveckling kollektivtrafiken 
  Ett annat exempel kommer från Helsingborg stad, som berättar om vinsterna med innovation som arbetsform i offentlig sektor. Medverkande: Mats Johannesson, kommunens samhällsbyggnadskontor och företrädare från Nobina, Helsingborg stad, Karlstad Universitet och Karolinska Institutet. 

Fakta Södertälje Science Park och Science Week

Första Science Week anordnades 2018 i samband med invigningen av Södertälje Science Park och KTH Södertälje. KTH, Scania, AstraZeneca och Södertälje kommun är grundare av Södertälje Science Park, samt medarrangörer för Science Week.