Se sändningen i sin helhet här

Om ni missade morgonens digitala företagsträff med tema: Företagande på lika villkor, se sändningen i sin helhet här.

Film från företagarträffen 25 november

På träffen återkopplade vi de svar vi fått på den trygghetsenkät som vi skickat ut till företag i kommunen. Vi berättar också om kommunkoncernen och polisens arbete för ett bättre företagsklimat.

Med i panelen: Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, Tage Gripenstam (C), kommunstyrelsens vice ordförande, Anna Flink, säkerhetschef Södertälje kommun, Jonas Karlsson, näringslivschef och Magnus Köhler, koordinator för organiserad brottslighet, polisen.

Kontakta polisen eller tipsa anonymt