Smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Vi har åter en ökande smittspridning av coronavirus. Du som verksamhetsutövare har ett ansvar att minska trängsel och risk för smittspridning i din verksamhet.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (Lag 2020:526) gäller fortfarande. Det innebär att du som driver en restaurang, café eller annan liknande verksamhet omfattas av lagen.

Du har ett ansvar för att trängsel inte uppstår i din verksamhet. Det innebär att lokalerna och tillhörande områden utanför ska vara utformade så att trängsel undviks och att dina gäster kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Verksamheten ska organiseras på ett sådant sätt så att smittspridningen bland gäster så långt som möjligt förhindras. Du ska även ha rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Till lagen finns allmänna råd som beslutades av Folkhälsomyndigheten den 8 december 2021.

Allmänna råd anger vilka åtgärder som är lämpliga för att minska trängseln på serveringsställen. Det kan även finnas andra åtgärder som ger samma effekt för att minska trängseln.


De allmänna råden anger följande åtgärder:

  • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
  • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme som gör att dina besökare kan hålla avstånd till varandra,
  • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och
  • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Förändringar i restriktioner och lagstiftning kan komma med kort varsel beroende på smittspridningen. Håll koll på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Det är kommunen som ansvarar för tillsynen över lagstiftningen och de allmänna råden gällande serveringsverksamheter.

Vid frågor: miljokontoret@sodertalje.se

Om du har frågor gällande allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, dans eller uppträdanden får du kontakta Länsstyrelsen.

Epost till länsstyrelsen avseende pandemilagen:

pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se

Telefon (växel) 010-223 10 00

Länk till vägledning på Folkhälsomyndighetens hemsida: Tillsynsvägledning gällande smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 på serveringsställen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)