Södertälje kommun tredje bästa arbetsgivarkommunen i Stockholms län

Fackförbundet LO i Stockholms län (Landsorganisationen) har släppt en rapport om bästa respektive sämsta arbetsgivarkommunerna i Stockholms län 2020. Rapporten visar att Södertälje är tredje bästa arbetsgivarkommunen efter Nynäshamn och Sollentuna som toppar i rapporten.

Med en ny indexmodell har LO-distriktet i Stockholms län granskat alla 26 kommuner i länet inom fem kategorier, anställningsvillkor, lön, personaltäthet, ledarskap och sjukfrånvaro.

Rapporten visar att Södertälje med ett totalindex på 104 hamnar på en tredjeplats med Nynäshamn (108) i toppen och Sollentuna på en andraplats (105). Södertälje kommun fick höga poäng i kategorierna sjukfrånvaro, personaltäthet och anställningsvillkor.

– Vi har jobbat systematiskt med att förbättra arbetsvillkoren inom företrädelsevis äldreomsorgen. Det ger effekt inte bara för våra medarbetare utan höjer kvaliteten i alla delar av verksamheten. Vi är stolta över vårt arbete som är både hårt och svårt, och inte färdigt, säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner.

LO lägger tyngd vid att ingen kommun är bäst eller sämst på allt, utan samtliga har områden där utveckling krävs. Förhoppningen från LO är att denna granskning ska bidra med inspiration och kunskap för jämställdhets- och jämlikhetsarbetet.

– Det är verkligen glädjande att vi tillhör topptrion bland länets kommuner som goda arbetsgivare! Det är ett kvitto på att vi som arbetsgivare har lyckats väl med våra satsningar på medarbetare och hållbar arbetshälsa. Vi är onekligen på rätt väg när det gäller att långsiktigt öka hälsan på våra arbetsplatser, säger Ola Schön, tillförordnad stadsdirektör.

 

Läs hela rapporten från LO här.