Södertälje Science Park uppmärksammas inom EU

Södertälje Science Park har av EU:s samverkanplattform Interreg Europe blivit utvald som ett bra exempel på hur en kris kan vändas till en möjlighet genom aktivt ledarskap och samverkan mellan offentliga aktörer, företag och universitet.

Efter att AstraZenecas forskningsanläggning i Södertälje flyttades till Göteborg var besvikelsen stor. Men en gemensam satsning, inklusive etableringen av Södertälje Science Park, blev startskottet för utvecklingen av det nya styrkeområdet Hållbar produktion. Detta har även uppmärksammats nationellt och idag är Södertälje Science Park genom SuPr (Sustainable Production) en nationell nod huvudsakligen finansierad av Vinnova inom deras satsning Hållbar industri. SuPr samlar flera av landets ledande aktörer inom hållbar produktion som arbetar tillsammans för att initiera och implementera nya hållbara lösningar inom svensk industri.
Läs mer om SuPr – noden för hållbar produktion (Öppnas på extern webbplats)

– Vi är fantastiskt glada över att bli uppmärksammade i EU som ett gott exempel på lyckade satsningar. Vårt uppdrag är att utveckla, sammankoppla och stötta aktörer inom industri och industrinära tjänster för att främja en hållbar värld. Den här nyheten stärker oss ytterligare i vår övertygelse att vi är på rätt väg, säger Robert Kingfors, vd på Södertälje Science Park AB.


ROBERT KINGFORS, VD, SÖDERTÄLJE SCIENCE PARK AB.

Exemplet Södertälje Science Park lyftes fram inom Interreg Europe-projektet Cohes3ion, som handlar om att stärka samarbetet på lokal, regional och nationell nivå kring prioriterade forsknings- och innovationsområden. I Stockholms län har Hållbar produktion valts ut som ett av fyra prioriterade områden för så kallad smart specialisering i den nya Näringslivs- och tillväxtstrategin. Läs näringsliv och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen (PDF)

Om Cohes3ion-projektet

Cohes3ion finansieras av Interreg Europe och syftar till att förbättra resultaten från de europeiska regionalfondsprogrammen genom smart specialisering. Målet är att förstärka innovationsförmågan genom effektiva policyinsatser och utvecklad samverkan mellan flera nivåer i regionen. Detta ska bidra till ökad sammanhållning, med tillväxt och fler jobb i hela Stockholmsregionen. Projektet genomförs under ca tre år (2020–2022) i samarbete mellan Stockholms län och ytterligare 7 regioner från Spanien, Irland, Italien, Rumänien, Tyskland, Polen och Storbritannien.

Läs mer om Cohes3ion-projektet

Läs artikeln om Södertälje Science Park på Interreg Europes hemsida (Öppnas i extern webbplats)