Vad händer i Hovsjö

Den 19 september träffades fastighetsägare och kommunen för att titta på hur vi kan samverka för att göra Hovsjö utemiljö mer trivsam och trygg för boende och företag.


Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en strukturplan för Hovsjö som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 23 mars 2021. Ett fantastiskt arbete som har utmynnat i att fastighetsägarna i området gemensamt sagt ja till att renovera sina bestånd på olika sätt.
Arbetet framåt kommer att fokusera på olika samordningsinsatser för ökad trivsel och trygghet för att göra Hovsjö än mer attraktivt.

Nästa uppföljningsmöte äger rum i november. Vid frågor kontakta gärna Maria Carapi Näringslivsavdelningen som är sammankallande projektledare för projektet. maria.carapi@sodertalje.se