Välkommen till Näringslivsforum den 11 oktober 2022

Näringslivsforum Södertälje är en plattform för företagare, politiker och tjänstemän där näringslivsfrågor och Södertäljes företagsklimat diskuteras. Syftet är att hitta en gemensam agenda framåt och skapa en dialog om det lokala näringslivets utmaningar och behov.

På årets Näringslivsforum presenteras färska kundundersökningar (Nöjd Kund Index och Svenskt Näringslivs mätning) där företagen svarat på hur de upplever kommunens bemötande, tillgänglighet och service. Det kommer även att ges en närmare inblick i det förbättringsarbete som pågår bland annat inom samhällsbyggnadskontoret, miljökontoret och politiska styrgruppen för ett bättre företagsklimat.

Program 

  • Inledning 
  • Genomgång av Svenskt Näringsliv mätning
  • Genomgång NKI resultat
  • Paneldiskussion om kommunens förbättringsarbete, resultat från genomförda djupintervjuer med företag och tjänstemän. 
  • Dagen avslutas med gemensam workshop där vi diskuterar företagsklimatet i Södertälje. Våra upplevelser, utmaningar, erfarenheter och hur vi tillsammans kan verka för ett bättre företagsklimat.

Tid och plats

Datum: 11 oktober 2022

Tid: kl. 08.00-10.00. Frukost serveras från kl 07.30.

Plats: Quality Hotel Park, Saltsjötorget, Södertälje

Anmäl dig här

Välkomna!