Var med och utforma landsbygdsstrategin

Just nu arbetar Södertälje kommun med att ta fram en landsbygdsstrategi. Landsbygdsstrategin ska vara en tydlig, genomarbetad och förankrad strategi för hur Södertälje kommuns arbete för levande landsbygder ska genomföras. Målet är att skapa livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling. Strategins mål är hållbara, attraktiva och levande landsbygder.

Vi vill att ni är med och utformar strategin tillsammans med oss. Därför ber vi dig att svara på några frågor i denna enkät. Det tar mellan 3-10 minuter. Enkäten är öppen fram till sista januari, men vi hoppas att ni kan svara så tidigt som möjligt för att underlätta sammanställning och analys.


Klicka på länken 👉 Enkät landsbygdsstrategi

 

Tack!

Jordan Valentin Lane & Anna Kain Wyatt

Samhällsbyggnadskontoret

E-post: jordan.lane@sodertalje.se