Prioriterade teman 2024

E

E-evenemang

  • E symboliserar i det här prioriterade temat framtiden, och står för olika typer av utveckling. Det handlar om en bredare digital och teknologisk innovationsvåg som utvecklar och omvandlar det traditionella vanligtvis inom sport och spel. Att främja e-evenemang gör vi för att möta de förändrade behoven och förväntningarna i en alltmer digitaliserad värld. E-gaming är bredare än E-sport med tävlande lag i turneringar. E-cars – eller elbilar – representerar en annan förskjutning. Det ger oss rallybilar på el och Formula E. Var hamnar ditt E framför? Är det vi E-violin, E-pets, vad driver du?

  • E-evenemang är en möjlighet att visa upp teknologisk utveckling och innovation, vilket kan stärka bilden av platsen som en modern och framåtsiktande plats. Genom att stödja e-evenemang öppnar vi dörrarna till nya möjligheter och skapar en dynamisk och inkluderande kultur för både Södertäljes invånare och våra besökare. Sammanfattningsvis symboliserar E något i framkant. Det förändrar hur vi samspelar med teknologi. Ofta med en vilja att skapa möjligheter, upplevelser och lösningar på vår tids utmaningar.

Världskultur

  • Världskultur omfattar traditioner, uttryckssätt, och seder som människor runt om i världen delar. Det handlar om allt från konst och musik till mat, språk, och ceremonier. Att inkludera världskultur i evenemang är av stor betydelse då det hjälper oss att förstå varandra bättre och stärker vår respekt för mångfald och kulturellt utbyte. Genom att mötas över gränserna av olika kulturer kan samhällen bygga broar som främjar fred, tolerans och en känsla av gemenskap. Att uppmuntra till och stödja evenemang som uppmärksammar världskultur bidrar till att stärka vårt samhälle och skapar en miljö där alla känner sig välkomna och representerade.

  • Som en del av att visa upp mångfalden i Södertälje, bredden av kulturuttryck och sätt att visa upp och lära känna fler kulturer, vill vi stärka arrangörers möjlighet att anordna konserter, föreställningar och mässor som kan ge eko långt utanför Södertälje.

Ungas innovation

  • Innovation är processen att skapa nya idéer, produkter, eller tjänster som löser problem eller behov på ett nytt eller förbättrat sätt. Det är drivkraften bakom framsteg och utveckling i samhället, och det är avgörande för att möta nya utmaningar och förbättra livskvaliteten för människor över hela världen. För unga är innovation inte bara en möjlighet att utforska och utveckla sina kreativa förmågor, utan det ger också en plattform för att påverka och forma framtiden. Genom att uppmuntra ungas innovation skapar vi en miljö där deras idéer och visioner kan blomstra. Det gynnar inte bara dem personligen utan bidrar också till samhällets utveckling och konkurrenskraft. Att stötta ungas innovation är därför avgörande för att säkra en hållbar framtid för vårt samhälle.

  • Genom att främja ungas innovation genom våra evenemang skapar vi en plattform där deras idéer och visioner kan blomstra och där vi kan se mångfalden av nya perspektiv och lösningar som unga människor kan bidra med, vilket i sin tur kan sprida sig utanför Södertälje och inspirera andra.

Utveckling av språk och läsande

  • Utveckling inom språk och läsning är grundläggande för samhällets utveckling och människor framtid. Att stötta människor språkutveckling och läsande gör att vi blir en stark och kompetent befolkning. Genom att utveckla läsförmågan öppnar vi dörrar till kunskap, kreativitet och självutveckling. Läsning förbättrar inte bara språkfärdigheter utan också kritiskt tänkande, empati och förmågan att lösa problem. Det främjar också förståelse för olika kulturer och hjälper oss att få nya perspektiv. Dessutom är språkkunskaper en viktig resurs i dagens globala samhälle, där kommunikation över gränserna är avgörande för framgång. Genom att uppmuntra till läsande och språkutveckling investerar vi i en mer kunskapsbaserad och inkluderande framtid för vårt samhälle.

  • Genom att främja språkutveckling i våra evenemang skapar vi en plattform och stimulerande miljö där unga och vuxna människor får möjlighet att utforska och utveckla sin kreativitet, självförtroende och ledarskapsförmåga.