Besöksnäringsträffar

Gatuskyltar som pekar på olika platser att besöka i Södertälje

Besöksnäringsträffar

Syftet med dessa träffar kan sammanfattas med fyra ord, Samverkan-Kunskap-Inspiration-Framtid.

Sedan början på 2021 har dessa träffar lett till att vi tillsammans tagit fram en digital kommunikationsplattform - en samverkansplattform där vi lätt kan samarbeta med varandra, utbyta kunskap och erfarenheter och hitta nya möjligheter.

Tillsammans har vi utvecklat den digitala besöksservicen ytterligare så den syns på ännu fler platser och på nya sätt.

Vi har genom flera workshops kommit fram till gemensamma mål att jobba mot och även identifierat olika aktiviteter för att nå dem, exempelvis en marknadsföringskampanj för sommaren för locka fler besökare till Södertälje.

Dessutom, och kanske det bästa av allt, har flera aktörer hittat varandra och påbörjat nya samarbeten.

 

”Det är otroligt roligt att känna engagemanget och viljan till samverkan och att vara med på den här resan vi gör tillsammans ” säger Linda Färggren, projektledare Södertälje kommun.

”Vi utvärderar träffarna hela tiden, så att innehållet på träffarna speglar besöksnäringens behov” fortsätter Linda.

 

Har du frågor eller idéer om träffarna, arbetet som görs eller vill du vara med på träffarna?

Hör av dig till Linda Färggren, epost: linda.farggren@sodertalje.se