God morgon Södertälje

Två personer konverserar medan de står upp och äter frukost

God morgon Södertälje är en mötesplats för information, inspiration, dialog och debatt kring Södertälje som företagarkommun.

God morgon Södertälje

Näringslivsavdelningen, Södertälje kommun arrangerar God morgon Södertälje i syfte att erbjuda en mötesplats för företagare för information, dialog och inspiration. Inbjudan kommer per mail inför varje tillfälle till företagare i vår utskickslista. Om du inte får inbjudan kan du maila oss på naringsliv@sodertalje.se.