Utveckling av Farstanäs

Ett stort arbete pågår på Farstanäs. Under en treårsperiod kommer delar av miljön att utvecklas och förändras. Det handlar om att skapa förutsättningar för camping och utveckla en plats som möjliggör fler verksamheter för alla årstider.

Under mitten av 1960-talet köpte Södertälje kommun Farstaområdet och Länsstyrelsen bildade ett naturreservat i syfte att säkerställa ett värdefullt område för bad och friluftsliv. Sedan dess har Farstnäs varit ett populärt besöksmål, främst under sommarhalvåret. Platsen började även få mer långväga besökare när camping tillkom till platsen runt 1970. Campingen drevs av olika arrendatorer fram till oktober 2021, då Södertälje kommun tog över platsen från arrendatorn.

Syftet med övertagandet är att utveckla en ny camping på Farstanäs och att utveckla den i samexistens med andra aktiviteter som platsen, och dess omgivning, skulle kunna erbjuda. De vackra omgivningarna behöver utvecklas och förvaltas så att nuvarande och kommande generationer kan fortsätta att besöka och uppleva platsen.

Farstanäs i utveckling 2022-2024

Under en treårsperiod ska Farstanäs utvecklas och förändras. Parallella arbetsinsatser pågår för området för att både förvalta det som finns just nu, planera de närmaste tre åren för besökare samt arbetet med den långsiktiga visionen för platsen.

Planarbete pågår för att säkra användandet av marken så att den fortsätter att kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Parallellt pågår ett arbete för att ombilda Farstanäs naturreservat till ett kommunalt naturreservat.

Under 2022 händer följande arbete för området: 

  • Vatten, avlopp och fiber dras till området.
  • En belyst gång- och cykelväg ska byggas från Nyköpingsvägen fram till Farstanäs.
  • Visst rivningsarbete kommer att genomföras inför uppbyggnad av framtida restaurang och servicehus.
  • Detaljplanen för området går ut för granskning.

Under 2023-2024 planeras, bland annat, följande arbeten för området:

  • Uppförande av ny restaurangbyggnad och ett nytt servicehus.
  • Iordningsställande av campingplatser för husvagnar och husbilar.
  • Uppförande av nya campingstugor.

Bild på gamla restaurangen

Bild: Den befintliga restaurangbyggnaden är i dåligt skick och kommer att rivas. En ny restaurangbyggnad planeras att byggas på samma plats.

Kan jag som besökare bada?

Du kan besöka och uppleva Farstanäs även under utveklingsåren!

Här kan du läsa mer om vad du kan göra på Farstanäs