Frukt! Skänk till förskolor och fyll i kartan

Tillsammans kan vi fylla i kartan över fruktträd i Södertälje kommun och skänka frukt till kommunens kostenhet.

Har du mer frukt i din trädgård än du hinner göra av med? Lämna gärna in den till kommunens kök.

Kostenheten, som ansvarar för alla kök i Södertälje kommun och lagar mat till förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden, tar gärna emot frukt som du inte använder själv. Den frukt som du lämnar in kommer förskolebarn, elever och äldre att få smaka på i skolan och på vård- och omsorgsboenden.

Har du frukt att skänka?

Kontakta Renée Öqvist på mejladress renee.oqvist@sodertalje.se 

 

Det finns många fruktträd på kommunal mark, exempelvis i parker. Även dessaa går att plocka och ge till kostenheten. För att förenkla för alla att använda frukten så får du gärna lägga in alla dessa i Fruktartan.

Med en karta är det enklare för dig och alla andra att se var det går att skörda ätliga frukter och bär på allmän plats, till exempel i kommunala parker eller andra publika grönytor och torg. 

Vi gör nu en insats för att identifiera var alla dessa växter står, men vi behöver din hjälp!