Markhushållning i planeringen - Jordbruksmarken i Skåne

Hur olika län ser på användningen av jordbruksmark skiljer sig. Skånes länsstyrelse tog 2015 fram denna skrift om deras syn på användningen av jordbruksmark till byggande eller annan användning. 

Läs publikationen här