Odla ihop - Stockholm

Odla ihop - Stockholm

Odla ihop är en permakulturträdgård mitt i en av Stockholms mest besökta parker. 

På deras hemsida går att läsa:

Vi arbetar praktiskt med kunskap inom biodiversitet och hållbar, ekologisk odling och resurshantering utifrån permakulturens grundprinciper: omsorg om människor, djur och natur och rättvis fördelning utifrån en princip om alla människors lika och höga värde.
Ändamålet är att tillvarata resurser, mänskliga och materiella. Grundhållningen att ingen människa och ingenting är förbrukningsmaterial utan har en plats och ett värde och ska behandlas med omsorg.

Till hemsida