Små gröna blad

Rapport om hållbarhetsaspekten av att odla skott, svamp och blad inomhus.

Rapporten är skriven av Gunnar Rundgren på uppdrag av projekt MatLust. Syftet med rapporten är att utifrån tillgänglig forskning inom området lyfta fram komplexiteten i frågeställningarna och problematisera hållbarhetsfrågorna. Samtidigt är förhoppningen att denna sammanställning kan tjäna som vägledning för den som inom sitt yrkesuppdrag behöver förhålla sig till dessa frågor.