Stadsodling ur ett kommunalt perspektiv - examensarbete SLU

Det finns så klart många intressanta examensarbeten inom relevanta områden. Detta är bara ett av dem. 

Länk till uppsatsen