Fallstudie Norrbyvälle

Text Norrbyvälle, komplementodling i praktiken

Inom projektet Agri Urban gjordes en fallstudie på ett gott exempel på komplementodling i Södertälje kommun.

Fallstudien handlar om Norrbyvälle som har kommit långt i arbetet med att integrera odling med flera helt olika verksamhetsgrenar - socialterapeutiskt boende och daglig verksamhet, lunchmatsal som är öppen för allmänheten och ett kafé med gårdsbutik och produktion, förädling och försäljning av gårdens egna produkter. 

Ta del av fallstudie Norrbyvälle

Ta del av Case-study Norrbyvälle ENG