Anordna evenemang

Det arrangeras årligen flera hundra evenemang i Södertälje, både stora och små. Vill du själv arrangera ett evenemang kan du kontakta kommunen för att få hjälp, råd och stöd.

Under den uppkomna pandemin så har alla evenemang i Södertälje ställts in. Detta har inneburit stora påfrestningar på evenemangsbranschen. Det ger även stora effekter hos föreningslivet, där evenemang ofta kan vara en viktig intäktskälla för att finansiera föreningens basverksamhet.

Därför har Destination Södertälje satt upp ett särskilt stödprogram för att stötta aktörerna i att så snabbt som möjligt komma igång med evenemangsverksamheten igen, när det lättas på restriktionerna.

Programmet består av:

  • Evenemangslotsning
    En funktion i syfte att snabbt och effektivt komma i kontakt med rätt person för att få råd om evenemang - och diskutera konkreta åtgärder utifrån varje enskild aktörs unika situation och verksamhet.
  • Avgiftsfri markupplåtelse i samband med evenemang
    Ingen hyra för markupplåtelse i samband med utnyttjande av kommunal mark för evenemang.
  • Finansiell hjälp för att komma igång med eventsatsningar
    Möjlighet till finansiellt stöd för att snabbt komma igång med evenemangen till hösten.

Har du frågor - eller vill ansöka om stöd och hjälp?

Kontakta oss på e-post: evenemang@sodertalje.se för mer information!