Anordna evenemang

Det arrangeras årligen flera hundra evenemang i Södertälje, både stora och små. Vill du själv arrangera ett evenemang kan du kontakta kommunens Evenemangsgrupp för att få hjälp, råd och stöd.

Det kan vara rörigt med alla tillstånd och tillåtelser som behöver ansökas om innan man kan anordna ett evenemang. Därför har vi en evenemangsgrupp inom kommunen som hjälp för dig som vill arrangera stora eller små evenemang i Södertälje. 

Här kan du få hjälp och råd om hur du ansöker om tillstånd på bästa sätt och vilka platser i kommunen som passar för just ditt evenemang. 

 

Stöd för varumärkesstärkande evenemang

Södertälje kommun har inrättat ett nytt anslag på 500 000 kronor till stöd för evenemang som stärker bilden av Södertälje. Målet är att det ska bli fler varumärkesstärkande evenemang som skapar sammanhållning, bidrar till att öka attraktionskraften och ger positiva effekter på besöksnäringen. Evenemang betyder mycket för en plats. Med bra evenemang ökar attraktionskraften för en plats samtidigt som det skapar en stolthet för platsen och för samman människor. Ett väl genomfört evenemang genererar även ekonomi och sysselssättning inom besöksnäringen. 

Evenemangsstödet kan sökas fram till den 31 maj 2019. Ansökningarna kommer att behandlas löpande. Skulle det finnas medel kvar för ytterligare evenemangsstöd kommer ansökningsperioden att förlängas.

Kontakta oss på destination@sodertalje.se innan du sätter igång!