Ta chansen och visa upp er verksamhet för framtidens medarbetare.

Ni företagare är viktiga spelare som aktivt ska vara med och inspirera framtidens arbetskraft och mångfalden av olika yrken.

För att våra ungdomar ska kunna göra väl underbyggda val för fortsatt utbildning och yrkesinriktning, så behöver du och ditt företag finnas med som en självklar representant och som arbetsgivare i vår portal för feriepraktik.

I år vänder vi oss till ungdomar födda 2004, 2005 eller 2006 samt till ungdomar med särskilda behov födda 2002 eller 2003. 

Feriepraktiken är indelad i tre perioder.
Period 1: v. 24, 25,26 (13 juni – 1 juli)
Period 2: v. 27, 28, 29 (4 juli – 22 juli)
Period 3: v. 30, 31, 31 (25 juli – 12 aug)

Du registrerar ett företagskonto här: https://feriebas.se/sodertalje/foretag.php

Vi behöver inspirera våra unga elever till att välja yrken och få lärdom om yrken som de många gånger inte känner till att de finns, att se någonting annat. En annan del är att eleverna introduceras i yrken där bristen på arbetskraft redan idag är påtaglig. Vi lever idag i en föränderlig värld där många nya yrken skapas snabbt, yrken försvinner och många håller på att bli bristyrken. Att hitta medarbetare med rätt kompetens idag är många gånger en utmaning för er arbetsgivare. Med ökad kunskap om möjliga framtidsvägar kan unga idag göra mer medvetna val.

Vill du veta mer? Gå in på https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/praktik-for-unga/fragor-och-svar-feriepraktik-arbetsgivare/

Kontakta mig gärna på natasa.arsenov@sodertalje.se eller ring 08-5230 49 74.