Feriepraktik arbetsgivare - frågor och svar

Varje sommar finansierar Södertälje kommun praktikplatser för stadens ungdomar. Målgruppen är främst unga som på egen hand inte kan hitta något sommarjobb.

I år gäller feriepraktiken för ungdomar som är födda 2006 eller 2007 samt ungdomar med särskilda behov födda 2004 eller 2005.

Två viktiga kriterier för feriepraktiken skiljer den från vanliga sommarjobb:
1. Det måste finnas en handledare till hands för varje praktikant.
2. Praktikanterna får inte ersätta ordinarie arbetskraft.

Ditt företag ska vara verksamt i Södertälje.

Hur mycket får praktikanterna arbeta?

Tre veckor och högst 90 timmar.

Vilka veckor gäller det?

Period 1: v. 25, 26, 27 (17 juni – 5 juli).
Period 2: v. 28, 29, 30 (8 juli – 26 juli).
Period 3: v. 31, 32, 33 (29 juli – 16 aug).

För att ungdomarna ska få sin lön utbetald i tid måste du ha fyllt i och godkänt närvaro/frånvaro korrekt senast ungdomens sista arbetspass på sin period. Sista arbetsdagen för ungdomarna är fredag vecka 3 i varje period.

Ett företagskonto registrerar du här:

https://feriebas.se/sodertalje/foretag.php 

Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt lägga in ert företags/verksamheters uppgifter som mejl, telefon, adress, handledare, arbetstider, arbetsuppgifter med mera. Skriv tydlig arbetsbeskrivning av arbetsuppgifterna. Det blir lättare för oss på feriepraktiken att placera ungdomarna samt att det blir lättare för ungdomarna och veta vilka förväntingarna är på dem. Det är viktigt att du fyller i korrekta uppgifter. I portalen kan du kan gå in och ändra dina uppgifter, till exempel kontaktuppgifter eller dylikt. Du kommer in på dina ”mina sidor” via din uppgivna mejladress. Om du inte kommer in, mejla oss på feriepraktiken så hjälper vi dig.

Har du ett konto sedan tidigare? Gå igenom alla uppgifter som finns sedan tidigare och uppdatera vid behov.

Här finns även frågor och svar som du vid behov kan ta hjälp av.

Det går även bra att mejla till oss på: feriepraktiken@skolasodertalje.se

Hur fungerar portalen?

I portalen får du enkelt en överblick på:

  • dina anmälda platser 
  • placerade ungdomar
  • fylla i totalsumma på närvaro – frånvaro och godkänna
  • lämna omdöme/intyg
  • se dina inlagda uppgifter
  • ändra dina uppgifter

Handledare

Det måste tydligt framgå vem som är handledare vilken vecka/period med kontaktuppgifter. Om du som handledare blir sjuk eller går på semester är det viktigt att du utser en ersättare i god tid. Uppdatera dessa uppgifter omgående på dina "mina sidor". Det är viktigt att ungdomarna vet vem som är deras handledare. Vi på feriepraktiken behöver alltid ha en uppdaterad aktuell lista på handledare. Fyll i korrekta uppgifter på handledare för alla tre perioder. Mejla även till feriepraktiken om du som handledare byts ut med kontaktuppgifter till den nya handledaren till feriepraktiken@skolasodertalje.se Skriv vilken/vilka veckor respektive handledare som är ansvarig med kontaktuppgifter.

Ansvarig och handledare kommer gå på en obligatorisk handledarträff som sker under våren som anordnas av feriepraktiken.

Vad behöver jag tänka på inför praktikstart?

För många ungdomar är feriepraktiken den första kontakten med arbetslivet. Här är några tips för ett lyckat samarbete mellan dig som handledare och feriepraktikanterna:

  • Planera för praktikanternas ankomst så de känner sig välkommna. Tydlig introduktion och att det finns meningsfulla arbetsuppgifter bäddar för en god start.
  • Informera om vilka regler som gäller för till exempel användande av mobiltelefon, klädsel, bemötande etc.
  • Se till att praktikanterna inte sitter sysslolösa långa stunder. Ge löpande instruktioner och ta inte förgivet att praktikanterna ser vad som behöver göras. Saker som är självklara för dig med erfarenhet kan vara helt främmande för praktikanterna.

Folder från Arbetsmiljöverket, så får ungdommar arbeta

Folder från Svenskt näringsliv, ipraktiken

Manual: MatchaNu

Vilka tider får praktikanterna arbeta?

Feriepraktikanterna och vi på feriepraktiken ska kunna se ungdomarnas arbetstider i portalen.

Du får schemalägga praktikanterna måndag till söndag mellan kl. 07.00 och 22.00. Praktikanterna ska dock inte arbeta mer än fem dagar i sträck, därefter ska praktikanterna vara lediga i två dagar.

OB-tiden (obekväm arbetstid) börjar gälla kl. 19.00 på vardagar. Därefter är varje timme värd två. Om en praktikant till exempel arbetar från kl. 19.00 till 22.00 räknas det som en 6-timmars arbetsdag.

När en praktikant endast arbetar 3 timmar behöver inte praktikanten ta rast, men om arbetstiden är mer än 4,5 timmar måste praktikanten enligt lagen ta minst en halvtimmes rast/lunch. Rasten ingår inte i arbetstiden.

Hur många timmar får praktikanterna arbeta på helger?

Praktikanterna ska arbeta max 3 timmar på lördagar och söndagar samt röda dagar, men det räknas som en 6-timmars arbetsdag. Praktikanterna får lön för 6 timmar även om de arbetar 3 timmar.

Får praktikanterna arbeta in timmar?

Ja, period 1 är en kalenderdag kortare på grund av Midsommarafton.
För att praktikanterna inte ska förlora praktiktimmar rekommenderar vi att praktikanterna ges möjlighet att jobba in de 6 timmarna som saknas. Det är upp till dig att bestämma hur timmarna ska arbetas in, dock får arbetstiden inte överstiga 8 timmar på en vardag och 3 timmar lördag/söndag.

Om feriepraktikanter inte kommer till arbetsplatsen?

Om feriepraktikanter inte kommer första arbetsdagen, kontakta ungdomen omgående. Om en ungdom väljer att inte komma till sin feriepraktikplats kan vi istället placera en annan ungdom som ännu inte har fått någon placering. Det är viktigt att vi på feriepraktiken omgående får frånvaron mejlad till oss till: feriepraktiken@skolasodertalje.se

Får jag kalla in praktikanterna till ett informationsmöte innan de börjar sin praktik?

Ja, men mötet ska räknas som arbetstid och ska ingå i de totala 90 timmarna.

Vem betalar praktikanternas lön?

Det gör Södertälje kommun. Praktikanterna får lön för max 90 timmar om de har arbetat hela sin period.

Hur fyller jag i och godkänner närvaro?

Fylla i och godkänna närvaron gör du enkelt digitalt på dina ”mina sidor”.
Det ska göras ungdomens sista arbetsdag.

Får praktikanterna byta period eller arbetsdagar?

Det går inte att byta period. Byte av eventuella dagar kan däremot du och praktikanten komma överens om sinsemellan under praktikperioden, men då är det viktigt att ni redovisar det och följer reglerna för hur ungdomar får jobba. Det betyder att det går inte att jobba sin period en annan period eller delar av sin period i andra perioder. Du som handledare har rätt att säga nej till byte av dagar. Ungomarnas sista kontrakterade arbetsdag är fredag vecka tre i deras respektive period. 

Måltidsersättning för ferierpaktikanter

Information från Skatteverket:
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.5/321441.html#h-Fri-lunch-for-skolelever

Måste ungdomarna visa utdrag från polisens belastningsregister?

Ja, alla ungdomar måste ansöka om utdrag från polisen belastningsregister i samband när de ansöker till feriepraktik.

Utdraget beställer de från polisen. Det tar drygt en vecka att få hem. Länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har ungdomen Kivra kan det enkelt beställas direkt digitalt.

Verksamheter som jobbar med barn och ungdomar ska lämna polisutdraget. Polisutdraget ska tas med till dig som handledare på feriepraktikplatsen senast första arbetsdagen. Brevet ska lämnas till dig som handledare.

OBS! Har de ungdomar som ska jobba med barn och ungdomar inte med sig registerutdraget får de inte börja sin feriepraktik. Kontakta oss på feriepraktiken omgående om en ungdom som ska vara hos er inte har lämnat utdraget från polisen. 

Legitimera dig på din feriepraktikplats?

Första praktikdagen ska ungdomen visa sin legitimation för sin handledare. Legitimationen säkerställer att det är rätt ungdom som har blivit tilldelad plats.

Är praktikanterna försäkrade?

Ja, praktikanterna omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring.
Det är din arbetsplats som ansvarar för arbetsmiljön för ungdomarna som praktiserar hos er. Arbetsplatserna tillhandahåller arbetskläder vid behov.

Kan jag själv bestämma vem som ska praktisera hos mig?

Du som arbetsgivare kan inte inkomma med önskemål om vilka ungdomar som ska feriepraktiksera hos dig.

Intyg

Fyller du i för varje ungdom som har varit hos er i samband med när närvaron fylls i.

Kan jag vara släkt med feriepraktikanten?

Om du är ägare av ett företag/verksamhet kan du inte vara släkt med feriepraktikanten.

När får jag veta vem som kommer att praktisera på min arbetsplats?

Så snart matchningsarbetet är klart, från början av april månad till ända fram i maj, finns en preliminär lista på dina "mina sidor" på de ungdomar som vi har placerat hos er. Kom dock ihåg att namnen kan komma att ändras beroende på om någon tackar nej, platsen erbjuds då till annan sökande. Enstaka placeringar av ungdomar sker ända in i början av juni.

När alla aktuella ungdomarna har tackat ja kommer vi att mejla när listorna är klara till er. Vi vet dessvärre att det sker enstaka avhopp från ungdomar så sent som första arbetsdagen. Det betyder att er lista eventuellt kan revideras med en ny ungdom.

Kommer praktikanterna att höra av sig till mig?

Vi uppmanar praktikanterna att ta kontakt med dig som handledare i god tid innan perioden börjar. Vi vet också att det inte alltid sker. I så fall får du gärna kontakta de praktikanterna i god tid med information om var och när ni skall träffas första arbetsdagen och om det är något särskilt den behöver tänka på, till exempel oömma kläder. Dock är det arbetsstället som ska stå för speciella arbetskläder för t ex arbete i restaurang, skogsröjning, djur etc. Tisp! ha gärna en generell infoträff två tre veckor innan feriepraktiken börjar. Det bådar för en god start.

Vad gör jag om en praktikant missköter sig?

Om en praktikant missköter sig som att inte följa feriepraktikens och respektive verksamheters regler vill vi att ni återkopplar till oss omgående. Om praktikanten inte kommer första jobbdagen måste ni kontakta ungdomen. Om ni inte får kontakt ska ni skicka ett mejl till oss omgående. Då kan vi erbjuda platsen till annan sökande som ännu inte har fått ett erbjudande.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om praktiken?

Vi på feriepraktiken hjälper dig:
Mejl: feriepraktiken@skolasodertalje.se
Tfn: 08 5230 17 05 Tfn-tider måndag  till torsdag 09.00 – 11.00.
Din mejlförfrågan besvaras inom 48 timmar.