Feriepraktik arbetsgivare - frågor och svar

Varje sommar finansierar Södertälje kommun praktikplatser för stadens ungdomar. Målgruppen är främst unga som på egen hand inte kan hitta något sommarjobb. I år gäller feriepraktiken för ungdomar som är födda 2004, 2005 eller 2006 samt ungdomar med särskilda behov födda 2002 eller 2003.

Två viktiga kriterier för feriepraktiken skiljer den från vanliga sommarjobb:
1. Det måste finnas en handledare till hands för varje praktikant.
2. Praktikanterna får inte ersätta ordinarie arbetskraft.

Ditt företag ska vara verksamt i Södertälje.

Hur mycket får praktikanterna arbeta?

Tre veckor och högst 90 timmar.

Vilka veckor gäller det?

Period 1: v. 24, 25, 26 (13 juni – 1 juli)

Period 2: v. 27, 28, 29 (4 juli – 22 juli)

Period 3: v. 30, 31, 32 (25 juli – 12 aug)

För att ungdomarna ska få sin lön utbetald i tid måste närvaron vara korrekt ifylld och godkänd av dig senast den 10:e efter varje praktikperiods slut.

Ditt företag ska vara verksamt i Södertälje.

Ett företagskonto registrerar du du här:

https://feriebas.se/sodertalje/foretag.php 

Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt lägga in era uppgifter som mejl, telefon, adress, handledare, arbetstider, arbetsuppgifter med mera. Det är viktigt att du fyller i korrekta uppgifter. Du kommer via din uppgivna mejladress in på ”mina sidor”. Om du inte kommer in, mejla oss på feriepraktiken så hjälper vi dig.

I portalen kan du kan gå in och ändra dina uppgifter, till exempel ändrade arbetstider eller dylikt.

Här finns även frågor och svar som du vid behov kan ta hjälp av.
Det går även bra att mejla till oss
feriepraktiken@sodertalje.se

Hur fungerar portalen?

I portalen så får du på ett enkelt sätt en överblick på:

  • dina anmälda platser och placering
  • placerade ungdomar
  • rapportera närvaro – frånvaro
  • lämna omdöme
  • ändra dina uppgifter

Vad behöver jag tänka på inför praktikstart?

För många ungdomar är feriepraktiken den första kontakten med arbetslivet. Här är några tips för ett lyckat samarbete mellan dig som handledare och feriepraktikanten:

  • Planera för praktikantens ankomst så hen känner sig välkommen. Tydlig introduktion och att det finns meningsfulla arbetsuppgifter bäddar för en god start.
  • Informera om vilka regler som gäller för till exempel användande av mobiltelefon, klädsel, bemötande etc.
  • Se till att praktikanten inte sitter sysslolös långa stunder. Ge löpande instruktioner och ta inte förgivet att praktikanten ser vad som behöver göras. Saker som är självklara för dig med erfarenhet kan vara helt främmande för praktikanten.
  • Utse en ersättare om du blir sjuk eller går på semester. Meddela oss på feriepraktiken om en handledare byts ut med uppdaterade kontaktuppgifter på vederbörande till feriepraktiken@sodertalje.se.

Folder från Arbetsmiljöverket, så får ungdommar arbeta

Folder från Svenskt näringsliv, ipraktiken

Manual: MatchaNu

Vilka tider får praktikanterna arbeta?

Feriepraktikanten ska i portalen kunna se arbetstiderna.

Du får schemalägga praktikanten måndag till söndag mellan kl. 07.00 och 22.00. Praktikanten ska dock inte arbeta mer än fem dagar i sträck, därefter ska praktikanten vara ledig i två dagar.

OB-tiden (obekväm arbetstid) börjar gälla kl. 19.00 på vardagar. Därefter är varje timme värd två. Om en praktikant till exempel arbetar från kl. 19.00 till 22.00 räknas det som en 6-timmars arbetsdag.

När en praktikant endast arbetar 3 timmar måste den inte ta rast, men om arbetstiden är mer än 4,5 timmar måste praktikanten enligt lagen ta minst en halvtimmes rast/lunch. Rasten ingår inte i arbetstiden.

Hur många timmar får praktikanten arbeta på helger?

Praktikanten ska bara arbeta 3 timmar på lördagar och söndagar samt röda dagar, men det räknas som en 6-timmars arbetsdag. Praktikanterna får lön för 6 timmar även om de arbetar 3 timmar.

Får praktikanten arbeta in timmar?

Ja, period 1 är en kalenderdag kortare p.g.a. Midsommarafton.
För att praktikanten inte ska förlora praktiktimmar rekommenderar vi att den ges möjlighet att jobba in de 6 timmarna som saknas. Det är upp till dig att bestämma hur timmarna ska arbetas in, dock får arbetstiden inte överstiga 8 timmar på en vardag och 3 timmar lördag/söndag.

Om feriepraktikanten inte kommer till arbetsplatsen?

Om feriepraktikanten inte kommer första arbetsdagen, kontakta ungdomen omgående. Det är viktigt att vi på feriepraktiken får den informationen mejlat till oss feriepraktiken@sodetalje.se. Om en ungdom inte kommer till sin feriepraktikplats kanske vi kan placera en ny ungdom som inte har fått någon placering än.

Får jag kalla in praktikanterna till ett informationsmöte innan de börjar arbeta?

Ja, men mötet ska räknas som arbetstid och ingå i de totala 90 timmarna.

Vem betalar praktikantens lön?

Det gör Södertälje kommun. Praktikanten får lön för max 90 timmar om de har arbetat hela perioden.

Hur rapporterar jag närvaro?

Det gör du enkelt digitalt på ”mina sidor”.

Får praktikanterna byta period eller arbetsdagar?

Det går inte att byta period. Byte av dagar kan däremot du och praktikanten komma överens om sinsemellan under praktikperioden, men då är det viktigt att ni redovisar det. Du som handledare har rätt att säga nej till byte av dagar.

Måste ungdomarna visa utdrag ur polisens belastningsregister?

Ja, om du bedriver en verksamhet som fritids eller förskola eller andra verksamheter där barn och unga finns. Utdraget beställer de från polisen. Det tar minst två veckor att få hem. Länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Polisutdraget ska tas med till handledaren på feriepraktikplatsen senast första arbetsdagen. Brevet ska lämnas oöppnat.

OBS! Har de inte med sig registerutdraget får de inte, enligt skollagen, börja din feriepraktik.

Är praktikanten försäkrad?

Ja, praktikanten omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring.
Arbetsplatsen ansvarar för arbetsmiljön. Arbetsplatsen tillhandahåller arbetskläder vid behov.

Kan jag själv bestämma vem som ska praktisera hos mig?

På blanketten Platsanmälan kan du framföra önskemål. Detta görs från 14 februari till senast 14 mars.

Om du äger företaget får du inte vara släkt med praktikanten.

Praktikanten måste även ansöka om feriepraktikplats via www.sodertalje.se/feriepraktik före den 14 mars 2022. Det går inte att inkomma med en sen ansökan om feriejobb.

När får jag veta vem som kommer att praktisera på min arbetsplats?

Så snart matchningsarbetet är klart, från början av april månad till maj månad, skickar vi ut en preliminär lista på de ungdomar som vi har valt ut till dig. Kom dock ihåg att namnen kan komma att ändras beroende på om någon tackar nej och platsen erbjuds till en annan sökande.

När alla ungdomarna har tackat ja till en plats hos dig skickar vi en slutgiltig lista.

Kommer praktikanterna att höra av sig till mig?

Vi uppmanar praktikanten att ta kontakt med dig i god tid innan perioden börjar. Vi vet också att det inte alltid sker. I så fall får du gärna kontakta praktikanten så att den får information om var och när ni skall träffas första arbetsdagen och om det är något särskilt den behöver tänka på, till exempel oömma kläder. Dock är det arbetsstället som ska stå för speciella arbetskläder för t ex arbete i restaurang, skogsröjning, djur etc.

Vad gör jag om en praktikant missköter sig?

Om praktikanten missköter sig som att inte följa feriepraktikens och respektive verksamheters regler vill vi att ni återkopplar till oss omgående. Om praktikanten inte kommer första jobbdagen måste ni kontakta ungdomen. Om ni inte får kontakta ska ni skicka ett mejl till oss.

Hör av dig till oss på:
Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se
Tfn: 08 5230 17 05 Tfn-tider tisdag och torsdag 09.00 – 11.00

Vart vänder jag mig om jag har frågor om praktiken?

Vi hjälper dig:
Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se
Tfn: 08 5230 17 05 Tfn-tider tisdag  och torsdag 09.00 – 11.00