Evenemang

Evenemang kan betyda mycket för en plats. Både genom ökat skatteunderlag och fler arbetstillfällen, men också genom att de gör platsen mer attraktiv. Den ökar den lokala stoltheten och bidrar positivt till bilden av Södertälje. Evenemang kan alltså stärka varumärket. Södertälje kommun har 500 000 kronor per år att ge som stöd till evenemang som just stärker Södertäljes varumärke (varumärkesstärkande evenemang).

Vill du arrangera ett evenemang? Här nedan hittar du information och bra tips på vad du måste tänka på, till exempel behövs ibland tillstånd från myndigheter. 

Glöm inte att kika i evenemangskalendern om ditt planerade evenemang krockar med något annat.

 

Boka lokal eller plats expand_less expand_more

Det finns flera kommunala arenor, lokaler och scener att hyra, se vilka här. 

Vill du istället arrangera ett evenemang utomhus på kommunens mark kan du behöva markupplåtelse. Läs mer här. 

Tillstånd expand_less expand_more

För vissa evenenemang behövs tillstånd, nedan hittar du några viktiga att ha koll på.

 

Polistillstånd

Markupplåtelse

Serveringstillstånd

Lotteritillstånd

Telge Återvinning

 

Planera för säkerhet expand_less expand_more

Att arrangera ett evenemang kan vara komplext beroende på hur stort ditt evenemang ska vara. MSB och polisen har tagit fram en säkerhetsguide för att hjälpa till i planeringen. 

Ladda ned säkerhetsguiden här. 

Tips och råd expand_less expand_more

Här finns några bra länkar att hålla koll på för att få hjälp med ditt evenemang.

 

MAIS – Musikarrangörer i Samverkan

Verksamt.se

Verksamnt.se - hållbara evenemang

 

 

Bidrag och stöd expand_less expand_more

Hos Södertälje kommun kan du som arrangerar ett evenemang söka stöd för  varumärkesstärkande evenemang. Under 2023 ligger stödet på totalt 500 000 SEK och beloppen som delas ut varierar beroende på bland annat evenemangets storlek.

Du kan också kontakta Södertälje kommun för rådgivning och stöd på evenemang@sodertalje.se.

Ansök om varumärkesstärkande evenemangsstöd här. Tänk på att ansökan bör vara inne minst sex veckor innan evenemangets start för att det ska hinnas behandlas.

Marknadsföring expand_less expand_more

När du bestämt plats och datum och alla tillstånd är klara så bör du marknadsföra ditt evenemang så att du får många besökare. Vi kan hjälpa dig! 

 
Kommunens evenemangskalender

Här kan du själv lägga upp information om ditt evenemang, kom ihåg att du äger informationen, ändras något så måste du uppdatera ditt evenemang. Det är evenemangskalendern som vi markadsför för både invånare och besökare och det är en kostnadsfri marknadsföringskanal för dig som arrangör.

Regler för Södertälje kommuns evenemangskalender

• Evenemanget ska äga rum i Södertälje kommun och ha en tydlig avsändare (arrangör) som kan kontaktas.
• Evenemangskalendern är politiskt och religiöst obunden och evenemang med politiska eller religiösa budskap kommer att nekas.
• Information om demonstrationer eller manifestationer kommer heller inte att godkännas.
• Evenemang som kan upplevas som kränkande eller diskriminerande för individer eller samhällsgrupper godkänns inte.
• Evenemanget ska vara öppet för allmänheten och får inte ha budskap som strider mot lagar, regler eller på annat sätt är olämpliga.
• Arrangören får inte utesluta besökare av evenemanget på grund av faktorer som ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller trosuppfattning.
Åldersgräns för barn är tillåtet.

Arrangören av respektive evenemang ansvarar för att eventuella tillstånd finns och är godkända innan evenemangsstart, att informationen som lämnats är uppdaterad och korrekt samt att rättigheter för eventuella bilder finns och att dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

Södertälje kommun granskar inskickade evenemangstips innan de godkänns för publicering. Kommunen har rätt att neka evenemang som inte uppfyller kraven.

Klicka här för att registrera dig som användare och lägg upp ditt evenemang!

Media och sociala medier

Glöm inte att informera lokalmedia om ditt kommande evenemang. Tips på aktörer är Länstidningen, SVT Södertälje, och Telge Nytt.

 

Glöm inte

Om du arrangerar ett evenemang med musik i högtalare så måste du rapportera till STIM. De ser till att artisterna får ersättning. Läs mer och ta del av deras checklistor här.