Försäljning av receptfria läkemedel

För att få sälja vissa receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Tillsammans med din anmälan ska du skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram. Läs mer under rubriken Egenkontroll för försäljning av receptfria läkemedel.

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor.

Viktigt att veta om reglerna för försäljning av receptfria läkemedel. expand_less expand_more

Innan du får börja sälja receptfria läkemedel ska du ha anmält din försäljning. Läs mer under rubriken Hur anmäler jag att jag vill sälja receptfria läkemedel.

Kommunen ska kontrollera att du följer Läkemedelsverkets regler. Det finns fler regler du måste följa, men det här är de viktigaste som du måste tänka på varje dag:

  • Du måste vara säker på att personen som köper läkemedel är minst 18 år.
  • Om du inte är säker på att köparen är 18 år ska du begära legitimation. Har köparen inget giltigt id-kort får du inte sälja läkemedel till köparen.
  • Du måste förvara läkemedlen inlåsta eller under ständig uppsikt, alltså så att personalen har kontroll över läkemedlen hela tiden.
  • Läkemedlen måste förvaras för sig själva, åtskilda från andra varor, och det ska finnas skyltar om att det är läkemedel.
  • Du får inte sälja nikotinläkemedel till någon som du tror kommer att langa, det vill säga lämna över läkemedlen till någon som inte har fyllt 18 år.
  • Du måste handla läkemedlen från en leverantör som har tillstånd för partihandel. Det är inte tillåtet att handla läkemedel på ett apotek eller i en butik och sedan sälja dem vidare.
  • Varje månad måste du rapportera till e-hälsomyndigheten hur mycket läkemedel du har sålt. Har du lägre omsättning kan det vara en gång per kvartal, men då ska du ha fått meddelande om det.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller kan du läsa på Läkemedelsverkets webbplats.

När måste jag göra en ändringsanmälan? expand_less expand_more

Du måste lämna in en ändringsanmälan om du byter kontaktuppgifter eller om din verksamhet byter adress och det gör du via e-tjänsten. 

Byter verksamheten ägare måste du avanmäla din försäljning som du gör via e-tjänsten, och den nya ägaren ska anmäla sin försäljning.

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor.

Årlig avgift för dig som säljer receptfria läkemedel. expand_less expand_more

Om du säljer folköl måste kommunen kontrollera att du följer lagen. För den kontrollen betalar du en årlig avgift till kommunen.

Du kan läsa om hur mycket du ska betala under rubriken Kommunens taxor och avgifter. Du kan också ringa kontaktcenter och fråga.

Egenkontroll för försäljning av receptfria läkemedel. expand_less expand_more

Innan du får börja sälja receptfria läkemedelmåste du ha ett egenkontrollprogram. Information och blanketter finns på läkemedelsverkets webbsida. 

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur du ska hantera folköl i din butik.

Syftet med ett egenkontrollprogram är att du ska visa att du följer lagen. Programmet ska fungera som ett stöd för din personal och leda till att alla i verksamheten hanterar receptfria läkemedel på rätt sätt.

Hur ska jag veta vad det ska stå i mitt egenkontrollprogram vid försäljning av receptfria läkemedel? expand_less expand_more

I egenkontrollprogrammet ska det stå hur all din personal ska göra när de säljer receptfria läkemedel. Det ska också stå att du som äger verksamheten har berättat för alla som jobbar hos dig vad det står i lagen.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vad egenkontrollprogrammet ska innehålla. Där kan du också hitta exempel på hur ett egenkontrollprogram för receptfria läkemedel kan se ut.

Folkhälsomyndigheten skriver också vad det står i lagen om hur du ska hantera receptfria läkemedel. Där står det:

  • vad du får göra, som till exempel att du får sälja till den som har fyllt 18 år.
  • vad du måste göra, som till exempel kontrollera att den som köper har fyllt 18 år.
  • vad du inte får göra, som till exempel sälja receptfria läkemedel styckvis.
Vem ska ha mitt egenkontrollprogram för försäljning av receptfria läkemedel? expand_less expand_more

Egenkontrollprogrammet ska du förvara i verksamheten, alltså till exempel din butik eller kiosk. Innan du börjar sälja folköl ska du skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram till kommunen tillsammans med din anmälan som görs i e-tjänsten. 

På vilka sätt kan man legitimera sig i Sverige vid köp av folköl? expand_less expand_more

Den som vill köpa folköl måste kunna bevisa att den har fyllt 18 år. Du kan läsa om vilka legitimationer som är godkända i Sverige på Polismyndighetens webbplats.

Sammanfattningsvis är pass samt svenska id-kort och körkort alltid godkända legitimationer.

Kommunen kan utföra kontrollköp för dig som säljer receptfria läkemedel expand_less expand_more

När du säljer receptfria läkemedel ska kommunen kontrollera att du följer lagen. Det kan vi till exempel göra genom något som kallas kontrollköp.

Då anlitar vi någon som har fyllt 18 år men som ser ung ut och kontrollerar om hen får visa legitimation innan hen får receptfria läkemedel hos er.

Kommunen kontrollerar att du följer reglerna för försäljning av receptfria läkemedel, och vi anmäler brott mot reglerna till Läkemedelsverket. På deras webbplats kan du läsa mer om kontrollerna.