Din kommun

Medborgardagen är en dag då Stadshuset slår upp dörrarna och du får möjlighet att träffa tjänstepersoner och folkvalda på ett enkelt sätt.

Är du nyfiken på vilka föreningar och verksamheter som medverkar? Se Medverkande föreningar. Här kan du se årets program, med karta.

Politik och mingel med folkvalda

Våra folkvalda finns på plats det hålls en utfrågning av partierna inför EU-valet. De som håller i utfrågningen är Anders och Måns (Estrad 13.15-13.45). Innan utfrågningen intervjuar Anders och Måns två EU-experter inför EU-valet, Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige och Anna Wetter-Ryde, från Svenska institutet för europapolitiska studer, vanligtvis kallat för SIEPS (Estrad 12.30-13.15). 

Politikerna kommer också att mingla i Stadshuset under dagen, de går runt med s.k. honnörsband märkta "Fråga en politiker". Även tjänstepersoner finns att tillgå på samma sätt, "Fråga en tjänsteperson".

Kommunala verksamheter

Två personer framöför bildskärm, talar om hur Södertälje växer.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret visar upp färdiga strukturplaner (längst ned på webbsidan) för Mariekälla & Saltskog, Lina, Geneta, Bårsta & Blombacka. De kommer också att visa hur de jobbade med fokusgrupper i Hovsjö under dialogtiden.

Vad är en strukturplan? En strukturplan redovisar på ett övergripande sätt den tänkta fysiska strukturen för en stadsdel.

Under Medborgardagen är ni även varmt välkomna att svara på kommunens webbenkät om Västergård. Läs mer om Strukturplan för Västergård.

Social- och omsorgskontoret

Anhörigstöd talar om hur de ger stöd eller vårdar anhöriga; anhöriga personer som är äldre, långvarigt sjuka eller har en funktionsnedsättning.

Uppsökarna arbetar förebyggande. Alla Södertäljebor över 80 år får erbjudande om ett hembesök. Hör om kommunens olika verksamheter riktade till äldre.

Placeringsenheten är ansvarig för familjehem och hoppas att fler ska vilja vara just det. Besök dem gärna och hör mer om vad familjehem innebär. 

Miljökontoret

Naturskolan besöker Medborgardagen för att berätta om sina aktiviteter kring klimat och hållbar utveckling.