Nya Futurum - mer plats för kultur och fritid

Bild på kulturhuset Futurum

Nu ligger vi i startgroparna. Snart är det dags att ta det första spadtaget för ett nytt kulturhus i Järna. Ett lyft för alla Järnabor som nu får en gemensam mötesplats för kultur och fritid.

Det nya kulturhuset beräknas stå klart hösten 2024. Då kommer flera verksamheter att samlas under ett och samma tak. Järna bibliotek, Ung fritid, Kulturskolan och delar av Järnas föreningsliv. 

Nya Futurum blir helt enkelt en gemensam mötesplats för alla som bor eller vistas i Järna. Ett kulturnav med bibliotek, fritidsgård, kulturskola, föreningsverksamhet och scenkonst. 

- Jag ser fram emot att nya Futurum öppnar så att Järnas medborgare får chansen att mötas över generationsgränserna och tillsammans uppleva, lära och skapa sin fritid i vårt nya fina hus, säger Maria Lindeberg, Kultur- och fritidschef i Södertälje kommun.