Tillgänglighet

Parkering

  • Parkeringsplatser för rörelsehindrade på stora parkeringen närmast huvudentrén.

 

Toaletter

  • Anpassade toaletter finns både i stadskvarteren och på landet.

 

Framkomlighet på området

  • Gångstigarna på området är breda och grusade. 

 

Framkomlighet i husen

  • Lindbloms café, Café Bellevue, Hantverksaffären och Handelsbodshuset är tillgängliga för rullstolsbundna på bottenvåningarna. Hissar saknas i husen. 

 

Barnvagnar

  • Barnvagnar är inte tillåtna i husen på grund av brandsäkerhet.

 

Frågor

  • Har du frågor om tillgängligheten, kontakta kansliet: 08-523 014 22.