Tillgänglighet

Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns nedanför kvarnen. Anpassade toaletter finns både i stadskvarteren och på landet.

Gångstigarna på området är breda och grusade. 

Många hus och bodar är inte tillgängliga för alla typer av rullstolar. Lindbloms café, Café Bellevue, Hantverksaffären och Handelsbodshuset är tillgängliga för rörelsehindrade på bottenvåningarna.Hissar saknas i husen.

Barnvagnar är inte tillåtna i husen på grund av brandsäkerhet.

Har du frågor om tillgängligheten, kontakta kansliet: 08-523 014 22.