Våra djur

Torekällbergets djur är lantraser. Med lantraser menas husdjur som ursprungligen kommit från ett visst område och har anpassat sig till den lokala miljön under en lång tid. Torekällberget är med i arbetet att bevara dessa. Hos oss finns nio olika lantraser; roslagsfår och gutefår, bohuskulla, gotlandsruss, linderödssvin, jämtget, gotlandskanin, ölandshöna och ölandsgås.