Våra hus

Torekällbergets hus är byggnader av högt kulturhistoriskt värde som har flyttats hit från Södertäljes stadskärna och från stadens omland. Här finns ett 40-tal byggnader och flera av dem är inredda för att visa livet under 1800-talets andra hälft och tidigt 1900-tal. Här visas föremål från museet stora samlingar. Byggnadernas underhålls med antikvariska metoder.

Råbygården - Inredd som bondgård 1864

Museets bondgård kallas Råbygården efter bostadshuset som kommer från Råby by i Grödinge, Botkyrka. Bostadshuset är byggt på 1770-talet. Kring bostadshuset ligger uthus, bodar och fähus som kommer från olika delar av Sörmland. Tillsammans bildar de en bondgårdsmiljö från mitten av 1800-talet. Huset är inrett så som det kan ha sett ut när Per Jansson och Christina Catharina Holwastersdotter bodde där år 1864.

Båtsmantorpet- Inrett som torparhem 1865

Båtsmanstorpet med fähus kommer från Öster-Kumla, Turinge socken, Södermanland. Ett båtsmanstorp är kusttrakternas motsvarighet till soldattorp. Torpet ingick i 1: a Sörmlands båtsmanskompani. 1931 flyttades torpet till Torekällberget. Idag är båtsmanstorpet inrett så som det kan ha sett ut när familjen Östberg bodde där på 1860-talet.

Pagelska gården - Inrett som borgarhem 1864

Pagelska gården låg tidigare på Västra Kanalgatan 2 i Södertälje, intill Orionkullens norra sluttning. Bostadshuset uppfördes troligen någon gång på 1700-talet. Mellan 1827 och 1913 bodde familjen Pagels i huset. Bostadshuset flyttades till Torekällberget 1962.

Elmrothska garveriet med kopparslageri och målarverkstad

Runt Torekällbergets garverigård står hus från olika platser i Södertälje. Gården visar hur ett garveri kan ha sett ut kring år 1860 med bostadshus, fähus, garverihus och magasin. I byggnaderna runt gården finns idag bland annat ett krukmakeri och två museala verkstäder, G V Nyströms koppar-, bleck- och plåtslageri år 1910 och målarmästare Per August Sandholms verkstad i Järna år 1900.

Engelströmska gården - Inrett som fotoateljé 1918

Huset kallas Kattsvansen. Det låg tidigare på platsen för Mälarbrons nordvästra fäste i hörnet Kattsvansen/Skolgatan 7 i Södertälje och var ett bostadshus. År 1970 flyttades huset till Torekällberget. Idag är en del av huset inrett som bostad och fotoateljé år 1918.

Tjäderska gården - inrett som arbetarhem 1915

Huset låg tidigare på Mälargatan 4, mitt emot S:t Ragnhilds kyrka i Södertälje. Det är ett bostadshus och byggdes någon gång på 1700-talet. År 1969 flyttades det till Torekällberget. Idag är nedervåningen inredd som en bostad för en arbetarfamilj i Södertälje år 1915.

Klockstapeln på Torekällberget
Klockstapeln

Klockstapeln är en kopia av klockstapeln på Fituna herrgård i Sorunda. På Fituna hängde gårdsklockan, eller vällingklockan, i stapeln. Konstruktionen är en öppen stapel av klockbockstyp med ett spåntäckt tak. Virket är behandlat med en ljus dalbränd tjära. Någon klocka hänger inte i stapeln idag. Vällingklockorna användes på herrgårdarna för att meddela tider för arbete och måltider. Namnet vällingklocka kommer från att maten ofta bestod av välling.

Holmbergska sommarvillan

Holmbergska sommarvillan låg tidigare på Värdsholmens i Södertälje. Byggmästare Jöns Peter Holmberg lät uppföra huset som sommarbostad åt sig och sin familj år 1885. Den största delen av sommarvillan revs senare. Endast matsalen och verandan sparades och flyttades till Torekällberget 1966.

Lideby skola - inrett som småskola 1904

Lideby skola låg tidigare i Salems socken, nära Bornsjön nordöst om Södertälje. Skolan byggdes i början av 1860-talet och användes som småskola (årskurs ett och två) fram till 1913. År 1972 flyttades huset till Torekällberget. Idag är skolbyggnaden inredd som småskola år 1904.

Liljevalchs kägelbana - 1887

Kägelbanan låg tidigare vid Saltskogs gård i Södertälje. Den uppfördes år 1887 av C.F. Liljewalch, en inflytelserik industriman från Stockholm. Saltskogs gård var familjens sommarställe. Kägelbanan var uppskattad bland de många gäster som besökte Saltskogs gård. Kägelbanan flyttades till museet 1979 efter en brand. Den används även idag för kägelspel under programdagar.