Liljevalchs kägelbana - 1887

Bild på Kägelbanans salong och kägelbana på Torekällberget

Kägelbanan låg tidigare vid Saltskogs gård i Södertälje. Den uppfördes år 1887 av C.F. Liljewalch, en inflytelserik industriman från Stockholm. Saltskogs gård var familjens sommarställe. Kägelbanan var uppskattad bland de många gäster som besökte Saltskogs gård. Kägelbanan flyttades till museet 1979 efter en brand. Den används även idag för kägelspel under programdagar.

Karta Kägelbanan webb.jpg

Karta över Saltskog, Södertälje, med röd markering där kägelbanan har stått.

Läs mer

Om byggnaden expand_less expand_more

Carl Fredrik Liljevalch köpte gården på Saltskog år 1881 av familjen Tamm. Han hade en svag hälsa och ville därför byggde ett sommarställe på en lantegendom utanför Södertälje. Luften kring staden ansågs vara hälsobringande. Södertälje var en känd badort och många välbärgade människor från Stockholm hade sina sommarvillor i och runt staden.

Liljevalch kom att få en stor betydelse för stadens utveckling. Under sin tid i Södertälje donerade han pengar till Biologiska museet, Södertälje kanal & Slussverksbolag samt till Södertelge Badaktiebolag.

Liljevalch lät bygga en huvudbyggnad på tomtens östra del med utsikt ner mot Saltskogsfjärden. I den omgivande parken uppfördes Kägelbanan.

Som många andra kägelbanor i privatmiljö vid den här tiden, så hade kägelbanan på Saltskogs gård en salong. I salongen kunde sällskapet festa efter avslutat spel. Kägelbanan är varmbonad och har en kamin så den var användbar långt på hösten.

Kägelbanan var uppskattad bland de många gäster som besökte Saltskogs gård och den användes flitigt under Liljevalchs tid. I senare tid tid blev kägelbanan stående och förföll till slut.

 

Flytten till Torekällberget

Kägelbanan från Saltskogs gård flyttades till museet på 1979 efter en brand. Hela salongen blev utbränd. Nuvarande inredning är en rekonstruktion utifrån de fakta och färgrester som fanns kvar. Renoveringen skedde 2010 och då placerades den på nuvarande plats. Tidigare hade den stått bakom Torekällbergets scen.

Om kägelspel expand_less expand_more

Kägelspel var mycket populärt under slutet av 1800-talet. Många krogar och gästgiverier hade kägelbanor. Det fanns kägelbanor vid de olika badpensionaten i Södertälje, men de var öppna banor utan salong.

 

På herrgårdarna samlades männen i kägelbanans salong efter middagen för att spela och dricka kaffe och punsch. I andra änden av den 30 meter långa banan stod käglor placerade enligt ett fastställt mönster. Någon rask person var anställd för att resa upp käglorna, meddela resultatet och rulla tillbaka kloten i rännan. Käglorna var helst av ek eller björk och klotet helst av ek.

 

I alla samhällsklasser spelades kägel av framför allt män under 1800-talet. Arbetare spelade om söndagarna utomhus under bar himmel på marken eller på plankor. Man streckade med krita var de spelande skulle stå och kasta.

In English

The Skittle alley expand_less expand_more

The skittle alley from 1887 has been standing on Saltskogs estate in Södertälje. Kegel Games was an appreciated activity among the many guests who visited Liljevalchs on Saltskog's farm.

 

The men gathered in the bowling alley after dinner to play and drink coffee and punch. At the other end of the 30 meter long track were cones placed according to a specific pattern. One person was employed to raise the cones, announce the result and roll back the globe in the gutter.

 

Skateboarding was popular in Sweden during the late 19th century. All classes of society played, but almost exclusively men. In Södertälje many of the pubs, inns and guesthouses had skating rinks. These had open lanes and no lounge with fireplace. Workers played on Sundays outdoors in the open air. They played straight on the ground or on planks.