Wallins hus- bageri

Byggnaden kommer från Ekdahlsgatan i Södertälje. Torekällbergets museum berättar om gården år 1861. Den ägdes då av rådmannen Johan O. Wallin.

Huset uppfördes under 1700- eller tidigt 1800-tal. År 1861 hade fasaderna panel och taket var täckt med tegel. Huset hade sex inredda rum med eldstäder och två tillbyggda förstugor. På gården fanns en visthusbod med källare samt ett uthus med två vedbodar.

Wallin hyrde ut rum i huset. År 1861 bodde här bl.a. en bagare med familj, tre pigor, en arbetaränka med barn. En av de boende var Henrietta Sophie Widerberg, som var hovsångerska och en populär skådespelerska. Hon var också den första kvinnan i Sverige som publicerade sina memoarer. Under 1800-talets mitt ska hon ha levt i svår fattigdom.

Huset fick sitt nuvarande utseende under sent 1800-tal då det breddades och fick sitt förlängda takfall inåt gården. Det blev kontor för Södertälje Trävaru AB och på tomten fanns en brädgård.

Huset flyttades till Torekällberget på 1970-talet i samband med citysaneringen.