Wallinska gården

Wallinska gården

Exteriörbild Wallinska gården på Torekällberget

Wallins gård låg tidigare på Ekdahlsgatan 9 i Södertälje. Den äldsta delen är från 1720-talet. Huset flyttades till Torekällberget 1969 i samband med citysaneringen. På Torekällberget har det i perioder fungerat som bageri.

Karta Wallins gård webb.jpg

Wahlströms stadskarta över Södertälje, med röd markering där huset har stått.

Wallins gård webb.jpg

Huset på ursprunglig plats på Ekdahlsgatan år 1909. Fotograf: Bernhard Lundgren.

Läs mer

Om byggnaden expand_less expand_more

Den äldsta delen är från 1720-talet. Huset var från början smalare. Någon gång under 1870-talet breddades byggnaden åt gårdssidan, vilket man kan se på den ändrade takvinkeln.

År 1861 hade fasaderna panel och taket var täckt med tegel enligt en brandförsäkring. Huset hade då sex inredda rum med eldstäder och två tillbyggda förstugor. På gården fanns en visthusbod med källare samt ett uthus med två vedbodar.

Ägare och boende

På 1860-talet ägde Rådman Wallin gården. Han bodde inte själv där, utan hyrde ut rum. År 1861 bodde här en bagare med familj, tre pigor och en arbetaränka med barn. En av hyresgästerna var Henrietta Widerberg (1796–1872) hovsångerska och populär skådespelare. Hon var även den första kvinna i Sverige som publicerade sina memoarer.

1900-tal

Under en tid på 1900-talet fungerade huset som kontor åt Södertälje Trävaru AB och på tomten fanns en brädgård.

 

Flytten till Torekällberget

Huset flyttades till Torekällberget 1969 i samband med citysaneringen. Idag finns ett bageri i huset.

In English

Wallins house expand_less expand_more

Wallins gård webb.jpg

The house in its original location on Ekdahlsgatan in 1909.

The residential building was built in the 1720s and was formerly located at Ekdahlsgatan 9 in Södertälje. In the1860s, the house was owned by town magistrate Johan Wallin who rented out rooms to tenants.webb orig98ekdahlsg9046.jpg

Under en tid på 1900-talet fungerade huset som kontor åt Södertälje Trävaru AB och på tomten fanns en brädgård.