Kullmanska gården

Bild på möteslokal i Kullmanska gården på Torekällberget

Kullmanska gården låg tidigare i närheten av Sankta Ragnhilds kyrka på Turingegatan 13 i Södertälje. Bostadshuset byggdes någon gång under 1700-talet och var då en av de större gårdarna i staden. År 1947 flyttades byggnaden till Torekällberget. Idag är det personalutrymmen i huset.

Karta Kullmans webb.jpg

Wahlströms stadskarta över Södertälje, med röd markering där huset har stått.

hus.jpg

Huset på ursprunglig plats, tidigt 1900-tal. Då ägdes gården av plåtslagaren Wetterholm som drev hantverk på gården och hyrde ut till hyresgäster. Fotograf: okänd.

Läs mer

Om byggnaden expand_less expand_more

Kullmanska gården byggdes någon gång under 1700-talet. Huset är en så kallad svalgångsbyggnad. Övervåningen hade tidigare en öppen svalgång, som en lång balkong, mot gårdssidan med en trappa upp från gården. Svalgången blev senare igenbyggd. Timmerbyggnaden kan ha fått panel redan på 1830-talet, men panelen togs bort vid flytten till Torekällberget för att ge byggnaden ett äldre utseende. 1863 hade huset fyra rum och kök på den nedre våningen och fyra rum en trappa upp.

Förutom bostadshuset fanns på gårdsplanen en stallbyggnad som hade ett stall med tre spiltor, en vedbod och en foderskulle. I en ladugårdsbyggnad på gården fanns en lada med tre bås, en foderlada, ett svinhus med två svinstior och ett vagnslider. Dessutom fanns där ett trädgårdsland med träd och buskplanteringar.

 

Ägare och hyresgäster under 1840-talet

Ägare år 1840: Kyrkoherden Johan Kullman. Han bodde troligen inte i huset, utan hyrde ut rum.  

Hyresgäster: Bland annat en organistänka, en grevinna, en orgeltrampare och lärarinnan Lidman som senare startade Lidmanska flickpensionatet i Södertälje.

Senare tider

Mellan 1873 och en bit in på 1900-talet ägdes gården av plåtslagaren Wetterholm som drev hantverk på gården.

Flytten till Torekällberget

År 1947 flyttades byggnaden till Torekällberget. Idag är det uthyrningslokal.

Historien om ”Kusen” och Kusens backe expand_less expand_more

En historia berättar om smeden L. P. Couse. Enligt historien ska han ha bott i huset på början av 1800-talet. Han var avogt inställd till konkurrenten, hovslagaren D. J. Ekenberg. Affärerna gick allt bättre för Ekenberg, medan det gick allt sämre för Couse.

I ett överilat ögonblick år 1825 sköt Couse Ekenberg då denne stod på kyrktrappan vid sin bröllopsdag. Huset stod precis vid kyrkan och Couse lär ha stått i ett av fönstren på andra våningen när han sköt. Ekenberg föll ihop varvid Couse sköt sig själv och dog. Det visade sig att Ekenberg blivit lindrigt träffad och överlevde. 

Eftersom Couse hade tagit sitt eget liv blev han begravd utanför kyrkogården, i ett skogsparti som idag kallas Kusens backe efter honom. Sant eller falskt? Couse sägs hur som helst spöka i huset om nätterna.

In English

The Kullman house expand_less expand_more

hus.jpg

The Kullman house at its original location during the early 1900s. At that time, the property was owned by the tinsmith Wetterholm, who worked plied his trade in the house in addition to renting out to tenants.

 

This house dates from the 18th century and was located at Turingegatan 13 in Södertälje. In the 1840s, the house was owned by the church pastor Johan Kullman who rented out rooms to tenants. In addition, Södertälje's first savings bank was opened in the house. For a while, there was also a lending library here.

 

kullmans gård webb.jpg

Kullmanska gården sett från gården på Turingegatan 13. Fototid: 1920. Fotograf: Torgny Dufwa.