Kullmans gård- möteslokal

Huset låg på Turingegatan i närheten av kyrkan. Det byggdes på 1700-talet och var en av de större gårdarna i staden. Torekällberget berättar om ett förindustriellt skede när flera gårdar i staden hade djurhållning och fähus.

Huset är en svalgångsbyggnad och hade tidigare en öppen svalgång (loftgång) i övervåningen mot gårdssidan. Det är uppfört med timmerstomme som senare kläddes med panel.

Fastigheten ägdes år 1840 av kyrkoherden Johan Kullman. Han bodde troligen inte i huset själv utan hyrde ut rum bl.a. till en organistänka, en grevinna, en orgeltrampare, en fröken som senare startade ett flickpensionat i staden m.fl.

På gården fanns två uthus. Senare kom gården att ladugård, stall, svinhus och vagnshus. Byggnaden flyttades till Torekällberget redan år 1947 för att skapa stadskvarter på området. 

Historien om ”Kusen”

Fastigheten har bebotts av flera namnkunniga Södertäljebor. En historia berättar om smeden L. P. Couse. Han var avogt inställd till konkurrenten, hovslagaren D. J. Ekenberg. I ett överilat ögonblick år 1825 sköt Couse Ekenberg då denne stod på kyrktrappan vid sin bröllopsdag. Couse lär ha stått i ett av de övre fönstren på gården. Ekenberg blev lindrigt träffad och överlevde. Couse själv sköt sig efter att Ekenberg fallit ihop. Eftersom Couse hade tagit sitt eget liv blev han begravd utanför kyrkogården, i ett skogsparti som idag kallas Kusens backe. Sant eller inte? Couse sägs dock spöka i huset om nätterna.