Kringelstugan

Kringelstugan kommer från en fastighet i centrala Södertälje. Huset flyttades vid citysaneringen för att lämna plats för parkeringar och uppfördes på Torekällberget år 1961. Idag används huset ibland under högtider och evenemang.

Om huset

Huset är ett knuttimrat hus, troligen från 1700-talet eller tidigt 1800-tal. Det låg inne på gården på en tomt vid Turingegatan 14. Huset innehöll ett bostadsrum med eldstad och en förstuga. Närmast gatan låg gatuhuset som innehöll två rum med eldstad, förstuga och kontor Inne på gården fanns också uthus med vedbodar och plats för kreatur. 

Huset kallas för Kringelstugan efter änkan och kringelbagerskan Margareta Strömstedt som ägde det under 1800-talets andra hälft. Hon var släkting till den i staden kända kringelbagerskan Grevesmuhl. Strömstedt drev bageriverksamheten tillsammans med sina döttrar. Till sin hjälp hade de anställda kringelgummor som sålde kringlorna i staden. Kringelbakningen har en över trehundra år lång historia i staden.

På 1840-talet fanns ett tjugotal personer, främst kvinnor, som tillverkade och som sålde kringlor vid Mälarhamnen, slussen och järnvägsstationen. Bagerskorna var mycket noga med att hålla sina recept hemliga. När ingredienserna vägdes upp fick därför bara bagerskan närvara.