Magnussons gård

Huset kommer från Rådhusgatan i Södertälje där affärshuset Kringlan idag står. Det flyttades i samband med stadsomvandlingen på 1960-talet.

Torekällberget berättar om fastigheten år 1858. Den ägdes då av smideshandlaren Anders Magnusson som bodde här med fästmö och dotter, en arbetskarl och möjligen en piga. Magnusson handlade troligen med klensmide som är mindre föremål av järn, exempelvis spik och liknande. Huset hade fyra rum med eldstäder och två förstugor. De timrade väggarna hade klätts med panel. De äldsta färglagret mot gården är en röd slamfärg.

Senare har det målats i en guldockra kulör. Det är oklart när huset uppfördes. Möjligen är det ett envånigt hus som senare har förhöjts och fått trapphus. På tomten fanns ett uthus med stall för två hästar, fähus, visthusbod och foderskulle ovanpå. Det fanns även ett vagnhus där gårdens vagnar förvarades.

Gården har nu fått port och plank som de kan ha sett ut på 1850-talet. Virket är handhyvlat och de synliga spikarna och beslagen är handsmidda. Färgsättningen är vanlig under både 1700- och 1800-talen, och det är målat på traditionellt sätt målat med linoljefärg.

Det sägs att huset ska ha använts som kolerasjukhus under 1800-talets mitt men husförshörslängderna talar emot detta.