Magnussonska gården

En Ölandstupp står på några stenar på Torekällberget

Magnussons gård låg tidigare på Rådhusgatan 4 i Södertälje. Bostadshuset är troligtvis byggt under 1700-talets andra hälft eller under tidigt 1800-tal. Namnet kommer från smideshandlaren Anders Magnusson som ägde huset 1858. Bostadshuset flyttades till Torekällberget för att ge plats åt varuhuset Kringlan.

Karta Magnussons webb.jpg

orig1972rådhusg4039.jpg

Huset på ursprunglig plats på Rådhusgatan 4. Fototid: okänt. Fotograf: okänd.

Läs mer

Om bostadshuset

Bostadshuset på Magnussons gård är ett knuttimrat hus från 1700-talet som under 1800-talet täcktes med fasadpanel. Det kan ha varit ett enplanshus från början, som senare har höjts med en våning. Huset låg med långsidan ut mot gatan och med ingång från gaveln inne på gården. Det äldsta färglagret på fasadpanelen är en röd slamfärg. Senare har fasaden målats om i en guldockra kulör. I huset fanns fyra rum med eldstäder och två förstugor.

På tomten låg ett uthus som innehöll stall för två hästar, ett fähus och en visthusbod med en foderskulle ovanpå. På gården fanns också ett vagnshus där gårdens vagnar förvarades.

 

Ägare

Utvändigt ser huset ut som det gjorde år 1858. Det året ägdes gården av Anders Magnusson som bodde där med sin fästekvinna Christina Svensdotter, barnet Amanda 5 år. Anders var smideshandlare. Smideshandlare åkte runt och köpte upp enklare smide av bönderna som de sedan sålde vidare. Familjen flyttade till Södertälje från Eskilstuna 1857 då de köpte detta hus. Anders Magnusson dog 1865.

 

Flytten till Torekällberget

Bostadshuset flyttades till Torekällberget 1963. De övriga husen på gården revs. Hönshuset och boden som står på gården idag är flyttade från andra platser i Södertälje kommun.

Om gården

Magnussons gård har idag ett fähus, men saknar bodar och vagnslider.

Runt gården finns ett plank med en port ut mot gatan så som det kan ha sett ut på 1850-talet.

Gården är indelad i tre delar, var typiskt för stadsgårdarna i Sverige vid den här tiden. Runt bostadshuset finns mangården. Mangården avskiljs med ett enklare staket från fägården där stall och fähus finns. Bakom fähuset finns gårdens större täppa med odlingar för husbehov.

 

Webb PICT7470 Hönshus Hölö kyrka april 2008.jpg

Hönshuset

Hönshuset på Magnussons gård är flyttat från Hölö i Södertälje kommun. Det flyttades till Torekällberget 2008 i samband med att en väg skulle dras om.

In English

Magnusson´s house

orig1972rådhusg4039.jpg

Magnusson's house in its original location at Rådhusgatan 4

 

The residential building dates from the late 18th century and was located at Rådhusgatan 4 in Södertälje.

Feel free to step into the courtyard. This is what courtyards looked like in Södertälje in the middle of the 19th century. Around the house is a small garden. The garden is separated by a fence from where the animals lived, and the chickens live today. Behind the chicken coop is the farm's larger plot with crops for household needs.

Webb PICT7470 Hönshus Hölö kyrka april 2008.jpg

Henhouse from Hölö.

 

webb Odlingar på Magnussons 1.jpg

The household garden.

webb Odlingar på Magnussons 1.jpg

Odlingstäppan på innergården.