Krukmakeriet

Huset är byggt på 1720-talet. Den äldsta delen var bara på ett rum och kök. Det har varit ett bostadshus som har stått på Jovisgatan 7 i Södertälje. På Torekällberget blev bostadshuset omgjort till krukmakeri.

Garverigårdens bostadshus har byggts till i omgångar. Det har förlängts, men aldrig breddats och har därför blivit ovanligt långsmalt. Den äldsta delen är från 1700-talets första hälft, kanske från 1720-talet. Det är den vänstra sidan sett från gatan, den del som är krukmakeri idag. Då var det ett litet hus på 4,5 x 8 meter. Huset hade ett bostadsrum och ett litet kök med öppen spis. Ingång var från en förstuga mot gården.

Under (slutet av 1700-tal eller 1830 och 40-talen?) byggdes portgången till gården igen med en liten kammare in mot köket. Huset förlängdes med den del som ligger till höger om dagens hall. Den nya delen blev en bostad på ett rum och kök. Den fick ett lågt sadeltak och högre modernare fönster.

Huset hade länge synligt timmer. Under sent 1800- eller tidigt 1900-tal fick huset brädpanel som målades med röd slamfärg så som huset ser ut idag.

 

Flytten

Huset flyttades 1962 till Torekällberget och återuppfördes 1967. En del av huset är idag inrett som krukmakeri.