Torekällbergets krukmakeri

Bild på ett par händer som formar lera

Huset är byggt på 1720-talet som bostadshus. Ursprungligen med ett rum och kök, senare tillbyggt och förstorat. I Södertälje låg huset på Jovisgatan 7. På Torekällberget blev huset krukmakeri.

Karta krukmakeriet webb.jpg

Wahlströms stadskarta över Södertälje, med röd markering där huset har stått.

Webb Krukmakeriet Tb_D52.jpg

Huset på ursprunglig plats på Jovisgatan 7, Södertälje på 1920-talet. Huset är det mörkare trähuset med brutet tak på vänster sida om gatan, framför det höga vita stenhuset. Fotograf: Torgny Dufwa

Läs mer

Om byggnaden

Garverigårdens bostadshus har byggts till i omgångar. Den har förlängts, men aldrig breddats och har därför blivit långsmalt. Den äldsta delen är från 1700-talets första hälft, kanske 1720-tal. Det är den vänstra sidan sett från gatan, den del som är krukmakeri idag. Då var det ett litet hus på 4,5 x 8 meter. Huset hade ett bostadsrum och ett litet kök med öppen spis. Ingång var från en förstuga mot gården.

I slutet av 1700-talet (eller möjligen 1830/40-tal) byggdes portgången till gården igen med en liten kammare in mot köket. Huset förlängdes med den del som ligger till höger om dagens förstuga. Den nya delen blev en bostad på ett rum och kök. Den fick ett lågt sadeltak och högre modernare fönster.

Huset hade länge synligt timmer. Under sent 1800- eller tidigt 1900-tal bekläddes timret med fasadpanel som målades med röd slamfärg. Så ser huset ut än idag.

 

Flytten till Torekällberget

Huset flyttades 1962 till Torekällberget och återuppfördes 1967. En del av huset är idag inrett som krukmakeri.

In English

The pottery

Webb Krukmakeriet Tb_D52.jpg

The house at its original location at Jovisgatan 7, Södertälje in the 1920s. The house is the darker wooden building with a broken roof on the left side of the street, in front of the tall white stone house.

 

This house was formerly a residential building located at Jovisgatan 7 in Södertälje. The oldest part of the house was built in the 1720s. From the beginning, it had only one room and a kitchen. Over the years, it has been expanded by being extended. Today there is a pottery in the house. The pottery is run by the association Torekällberget's Pottery, with a workshop, shop and course activities.

 

webb Jovisg7.jpg

Huset på Jovisgatan 7.