Råbystugan- bondgård 1865

Museets bondgård kallas Råbygården efter sin mangårdsbyggnad som kommer från Råby i Grödinge. Kring bostadshuset ligger uthus, bodar och fähus som tillsammans bildar en typisk gårdsmiljö från mitten av 1800-talet. Torekällberget har försökt återskapa hemmet så som det kan ha sett ut när bonden Per och bondfrun Christina bodde där på 1860-talet.

Om byggnaden

Ursprungligen bestod huset av endast en våning, en så kallad parstuga. Den uppfördes 1776 – 77. Yttertaket var då troligen täckt med torv. Under 1800-talets förra del påbyggdes den övre våningen. Först byggdes det västra rummet och mellanpartiet, varvid ingångsdörren flyttade för att ge plats åt trappan. Det östra rummet påbyggdes senare, omkring 1850 och samtidigt täcktes taket med tegel.

Av inredningen härstammar de flesta föremålen från Grödinge och Sorunda socknar. En stor del har följt med Råbystugan och står på sin ursprungliga plats.

Vardagsstugan var själva hjärtat i huset. Husfolket sov, lagade mat, åt, arbetade och samlades i stugan. I stort sett levdes livet i detta rum.             

I hörnet är en öppen spis. I taket sitter takstängerna, som användes för att hänga brödkakor och fuktiga kläder på. När man garvade fårskinn lades de i taket för jäsning.

Med sina två skåpsängar i hörnen, bord och sittplatser däremellan, dragsoffa framför det högra fönstret samt fathylla och skåp i hörnet närmast dörren, är möbleringen typisk för 1800-talets mitt.

Anderstugan användes både till festlokal och rum för förvaring av bland annat kläder och textilier. När någon i huset dött stod likkistan till allmän beskådan i detta rum.

De nakna timmerväggarna dekorerades med textilier eller bonader vid kalas. Spår av den ursprungliga takmålningen finns kvar. Mot en vit botten syns vid mitten av taket blekgröna bladslingor och röda blommor. Takmålningen vittnar om rummets finrumskaraktär.

Övervåningen byggdes till i början av 1800-talet. Övervåningen nyttjades sällan vintertid då det var dyrbart att hålla fler rum varma.             

De två större rummen på övervåningen har öppna spisar och den lilla kammaren en rörspis. Det västra rummet, det ovanför anderstugan, användes som festrum vid sekelskiftet.

I den lilla kammaren står en säng från gården Fårbrink i Härad socken i Sörmland. På bordet ligger några biblar.

I rummet ovanför köket står några skåpsängar. Märkningen på sängskåpen består för det mesta av både makarnas initialer och årtalet då de gifte sig och sängen togs i bruk.

Om familjen på Råbygården
Eldstaden Råby webb.jpg