Ekdahlsstugan

Det här lilla timrade huset är ett typiskt smalhus med ingång från gaveln.Bostaden bestod av förstuga, kök och rum. Före flytten till Torekällberget användes huset som scoutstuga. Idag är det pedagogstuga.