Pagelska gården- borgarhem 1865

hus

Pagelska gården låg intill Orionkullens norra sluttning. Vid omdaningar i centrum fick gården lämna plats för breddningen av Västra Kanalgatan. Bostadshuset och brygghuset flyttades till Torekällberget 1962. I huset finns idag en inredd miljö. Torekällberget har försökt återskapa inredningen så som familjen Pagelska hem kan ha sett ut på 1860-talet.

Läs mer
Om familjen

Torekällberget har återskapat huset så som det kan ha sett ut på mitten av 1800-talet då familjen Pagels bodde i huset.

Tullförvaltare Henrik Wilhelm Pagels, flyttade in i huset omkring 1837 med hustrun Elisabeth Josefina och bodde där till sin död 1856. De fick 11 barn varav två dog samma år de föddes. Till gården hörde köksträdgård, brygghus, vedbod och två dass. Familjen hade en ko och flera höns. På gården odlade de spenat. Som tullförvaltare och kanalinspektor bevakade Pagels trafiken och tog upp tull på varor som passerade Södertälje för öder Telge Canal och Slussverk. Gården var i Pagelska släktens ägo fram till 1919 då hela fastigheten köptes av Södertälje stad.

Om byggnaden

Omkring mitten av 1700-talet uppfördes bostadshuset vid norra sluttningen av Orionkullen. Från början bestod det av två åtskilda stugor med inkörsport mellan, motsvarande den nuvarande genomgående förstugan. Vid slutet av 1700-talet inköptes gården av en högre ämbetsman som byggde ihop husen till en stor ståndsmässig bostad, sannolikt fick huset sin fasadpanel då.

År 1838 fanns så många som sju kakelugnar i huset och tryckta tapeter var spända på väggarna i sex rum. Huset har återställts till sitt utvändiga utseende kring 1800-talets mitt och brygghuset visas idag som en mangelbod.