Tjäders gård- arbetarhem 1915

Det här 1700-tals huset låg mitt emot kyrkan på Mälargatan 4.  Museet har inrett huset som det kunde sett ut 1915. Den tänkta familjen är en arbetarfamilj där fadern arbetar på Scania Vabis. Huset kallas därför ofta för arbetarbostaden.

Det var en liten fastighet och därför var huset smalt och högt. Huset är byggt på 1790-talet och låg med långsidan mot gatan.  Redan från början fanns förmodligen två våningar. Ingången finns vid husets gavel. De tre rummen ligger i rad. Innanför förstugan finns ett kök, sedan ett rum och till sist en oeldad kammare. Huset kallades förr glasmästargården. Namnet kommer från Johannessons glasmästeri som låg en trappa upp. 

Museet har inrett huset som det kunde sett ut 1915. Då var Södertälje en växande industristad med ca 15.000 invånare. De stora arbetsplatserna var Tänd-sticksfabriken, Jutevävsfabriken, Centrifugen, Scania Vabis och Södertälje verkstäder. Astra grundades 1909.

Bostaden i bottenvåningen består av kök, ett rum och en oeldad kammare. Här har museet skapat en bostad för järnarbetaren vid Scania Vabis, Ernst Gustav Jansson med hustru Anna Charlott och deras fyra barn. Bostaden har iordningställts med hjälp av fotografier och intervjuer med gamla södertäljearbetare. Möbler och husgeråd har hämtats från skilda håll. 

Det är ett hem för en familj som inte tillhörde de fattigaste utan hade råd med stoppade möbler, lite dyrare textilier och fina fotogenlampor. Elektricitet är ännu inte indragen. På gården fanns uthus och dass. 
 
1910-talet var svåra tider med fattigdom, bostadsbrist och ont om mat. Första världskriget pågick och det var upprorsstämning med hungerdemonstrationer över hela landet. I Södertälje förekom protester mot att badgästerna köpte upp arbetarnas mat på torget.