Lindblomska gården- café

Besökare fikar på caféet Lindblomska gården på Torekällberget

Lindbloms gård låg tidigare på Rådhusgatan 5 i Södertälje. Bostadshuset byggdes på 1750-talet. Torekällbergets museum har låtit renovera huset till hur det kan ha sett ut kring år 1865. Då tillhörde huset en handelsgård, men själva handelsboden låg i ett annat hus på gården. På 1960-talet flyttades bostadshuset till Torekällberget för att ge plats för varuhuset Kringlan. Idag finns Lindbloms Café i huset.

 

Karta Lindbloms gård webb.jpg

Wahlströms stadskarta över Södertälje, med röd markering där huset har stått.

lindbloms.jpg

Lindbloms gård på Rådhusgatan 5 under sent 1800-tal. Då hade huset fått en butik för barnkläder i ena delen av huset.

Läs mer

Om byggnaden expand_less expand_more

Huset uppfördes som bostadshus på 1750-talet. Timmerhuset hade då synligt timmer.  Omkring 1830 fick huset brädpanel och utsmyckade taklister. Senare på 1800-talet fick det ett trapphus på gårdssidan för att ge plats åt större lägenheter. Vid flytten till Torekällberget togs trapphuset bort, och de fönsteröppningar som sågats upp till dörröppningar återställdes i sitt ursprungliga skick.

Inne i huset fanns elva inredda rum med eldstäder, ett kontor och ett skafferi. Mot gården låg två förstugor. Från början fanns en inkörsport genom huset som ledde till gården, men porten byggdes igen någon gång före 1865.

Till gården hörde ytterligare ett bostadshus som låg längs Rådhusgatan. Handelsboden fanns i ett tredje hus mot gatan som också hade magasin, kök och brygghus. Inne på gården fanns tre uthus som innehöll vedbodar, svinhus och dass.

Torekällbergets museum vill visa huset så som den var runt 1865. Med sitt brutna tak och med butiksingång på gaveln utgör byggnaden ett fint exempel på ett bostadshus med handelsrörelse på mitten av 1800-talet.

 

Ägare

År 1865 bodde familjen Lindblom på gården, spannmålshandlaren Lars Eric och hustrun Christina med sonen Lars Conrad och dottern Emma Christina. Lindbloms var ägare till huset. På gården bodde även ett flertal hyresgäster, pigor och arbetskarlar.

 

1900-tal

I början av 1900-talet inrymdes en butik vid den västra gaveln, ” Singers symaskinservice” och huset kallades då ”Singerhuset”.

 

Flytten till Torekällberget

Bostadshuset flyttades till Torekällberget 1963. De övriga husen på gården revs. Idag finns Lindbloms café i huset.

In English

The Lindblom house expand_less expand_more

 

lindbloms.jpgThe house was built in the 1750s and stood from the beginning on Rådhusgatan 5 in Södertälje. The house belonged to a trading family, but the trading booth itself was located in another house on the estate. Today there is cafe Lindbloms in the house. Welcome in!

The picture above shows: The house on Rådhusgatan 5 during the late 19th century. Then the house had got a store for children's clothing in one part of the house.

Lindbloms Tb_BL969.jpg

Barn framför Lindblomska gården september 1909. Fotograf: Bernhard Lundgren.