Lindbloms gård- café

Byggnaden kommer från Rådhusgatan 5 i centrala Södertälje. Den flyttades till Torekällberget på 1960-talet för att ge plats för varuhuset Kringlan. Torekällbergets museum berättar om gården kring år 1865. Idag huserar Lindbloms Café i huset.

Om byggnaden

År 1865 ägdes huset av spannmåls-handlaren Lars Eric Lindblom som bodde här med hustrun Christina, sonen Lars Conrad och dottern Emma Christina. På gården bodde även ett flertal andra personer som hyrde av Lindbloms men även pigor och arbetskarlar.

Staden som hade omkring 1800 invånare var i ett expansions-skede med invigningen av järnvägen år 1860 och ett blomstrande badortsliv vilket ledde till en efterfrågan på bostäder.

Huset är troligen uppfört under 1700-talets andra hälft. Stommen är byggd i knuttimmer. Tidigare fanns en inkörsport genom huset som ledde till gården men porten byggdes igen innan år 1865. Då hade också huset renoverats och fasaderna fått panel. I huset fanns elva inredda rum med eldstäder, kontor (troligen större garderober eller förråd), skafferi och mot gården låg två förstugor.

Längs Rådhusgatan låg även ett till bostadshus och ett hus som innehöll en handelsbod, magasin, kök och brygghus. Inne på gården fanns tre uthus som innehöll vedbodar, svinhus och hemlighus, dvs avträden eller dass.