Engelströms gård- fotoateljé 1918

Huset är känt som Kattsvansen. Det låg på platsen för Mälarbrons nordvästra fäste i hörnet Kattsvansen/Skolgatan. Idag är huset en inredd miljö. Torekällberget har försökt återskapa Maria Hallströms fotoateljé från 1918.

Om byggnaden

Under tidigt 1800-tal ägdes det av Johan von Engelström. Den äldsta delen av huset är som ligger längst med gatan byggdes redan under 1700-talet. Den var inredd med förstuga, två rum och kök. I köket fanns en öppen spis med bakugn. Den fungerade både för matlagning och som ljus- och värmekälla i huset. Början av 1700-talet var en svår tid för Södertälje. Närmare hälften av invånarna dog av pest.

År 1719 brändes delar av staden av ryssarna. Under 1700-talets andra hälft stabiliserades dock läget i staden och flera manufakturer, exempelvis bryggeri, tobaksproduktion, etablerades som gav invånare arbete.

Under 1800-talets första hälft tillkom den del som ligger i vinkel mot gården. Huset hade på 1830-talet fem inredda rum och en förstuga. Tre av rummen hade kakelugn och alla rummen hade bröstpaneler, panel som täckte väggens nedre del från fönstret till golvet. Köksspisen var troligen kvar men hade fått järnhällar.

Under senare delen av 1800-talet rådde bostadsbrist i Södertälje, delvis till följd av industrialiseringen och huset kom att användas av arbetare och tjänstemän vid industrierna. Kattsvanshuset flyttades till Torekällberget i februari 1970. 

Om fotoateljén

Fotoateljén på Torekällberget visar en miljö som var vanlig för flertalet yrkesverksamma fotografer – den kombinerade ateljén/bostaden. All utrustning för fotografering samt möbler och mörkrumsutrustning kommer från Södertälje, i huvudsak från två kvinnliga fotografers verksamhet i början av 1900-talet.

När det elektriska ljuset hade tagits som komplement till dagsljuset vid fotografering och kopiering, var man inte längre beroende av de specialbyggda dagljusateljéerna, vilka hade stora glasade tak och väggfält mot norr. Fotografiateljéerna kunde istället inredas i helt vanliga bostadslägenheter. I Södertälje fick den centrala bebyggelsen elektrisk ström omkring 1918.


I ateljén stod kameror och fotograferingsmöbler tillsammans med privata möbler och rekvisita. Det lilla köket fick tjänstgöra som mörkrum. Efter dagens tagningar, eller sittningar, som man sade, fick fotografen skjuta undan kameror och rekvisita för att kunna dra ut imperialsängen bakom skärmen för några timmars nattsömn. Den stora kameran är tillverkad av Taylor & Hobson Ldt, England, optiken en Cooke Portrait Anastigmat, inställbar på sharp, soft eller focus. Den har ägts av Maria Hallström, Södertälje, men övergick senare till Wiwan Ohlson. Den lilla kameran är av märket Voigtländer & Sohn, Braunschweig, optiken Euryscop IV och har även den stått i Hallströms ateljé.


Fotografen försökte skapa en trivsam atmosfär. Den ombonade miljön hade positiv inverkan på de avporträtterade; kunden skulle känna sig ungefär som i en hemmiljö och därmed mera avspänd.

hus2.jpg