Wittlockska gården- hantverksbutik

Wittlockska gården tillhör en av de kanalnära fastigheterna i staden som vi kan följa från 1700-talet. Den låg där Hebbevillan idag ligger. Idag finns det en hantverksbutik i huset.

Om byggnaden

År 1801 hade fastigheten förutom bostadshuset och gårdshuset även en ladugård. Gården var självförsörjande med odlingsytor samt med djurhållning på gården. Runt omkring låg åkrar och betesmarker. Området var bebyggt med en småskalig trähusbebyggelse med små gårdar i anslutning till kanalen. När kanalgenomdragningen genomfördes år 1819 berövades gården sin yta för ladugård, åkrar och betesmarker vilket förändrade dess förutsättningar.

Under 1800-talets andra hälft fanns ett stort bostadsbehov i staden, orsakat av badortsturism, industrialiseringen och inflyttningen från landsbygden.

Wittlockska gården berättar idag om år 1873. Fastigheten ägdes då av garvaremästare Anders Robert Wittlock. Gården hade minst 4 lägenheter. Här bodde;

  • Garvaregesällen Karl Erik Wolfarth Jansson 31 år, hustru Anna Matilda och dotter Jenny Matilda.
  • Garvaregesällen Gustav Richardsson, 33 år
  • Strumpstickaränkan Anna Maria Dahlgren, 46 år med 6 årig dotter Emma Charlotta, 6 år.
  • Utfattiga Mamsellen Anna Jansson från Bälinge, 53 år.
  • Lärarinnan vid slöjdskolan för flickor Mamsell Fredrika Almgren från Burs, 48 år.

Bostadshuset och gårdshuset fick lämna plats för parkeringsytor och uppfördes på Torekällberget på 1970-talet.