Wittlockska gården - hantverksbutik

Interiörbild hantverksbutiken.

Wittlockska gården låg tidigare på Ekdahlsgatan 15 i Södertälje. I de två husen fanns det flera mindre lägenheter för uthyrning. Både gathuset och gårdshuset flyttades till Torekällberget 1970. Idag är gatuhuset hantverksbutik och gårdshuset visar en byggnadshistorisk utställning.

Karta wittlotska webb.jpg

Wahlströms stadskarta över Södertälje, med röd markering där huset har stått.

Wittlotska webb.jpg

Husen på ursprunglig plats år 1967. Fotograf: Göran Gelotte.

Läs mer

Om gården expand_less expand_more

Wittlockska gården låg nära Södertälje kanal, på den plats där Hebbevillan ligger idag. Ekdahlsgatan hade en småskalig trähusbebyggelse med flera små gårdar i anslutning till kanalen.

På gården stod år 1801 ett bostadshus, ett gårdshus och en ladugård. Gården var självförsörjande med odlingsytor och djurhållning. Runt gården låg åkrar och betesmarker.

I samband med att kanalen invigdes år 1819 blev gården av med sin yta för ladugård, åkrar och betesmarker.

I Södertälje ökade behovet av bostäder mer och mer, speciellt mot slutet av 1800-talet. När Södertälje blev en badort ledde det till fler sommargäster och arbetstillfällen. Med industrialiseringen flyttade många till Södertälje i hopp om arbete. Många människor flyttade in till staden från landsbygden. Fastigheten gjordes om till flera mindre lägenheter för uthyrning, två lägenheter i gathuset och två i gårdshuset.

 

Ägare och boende

Familjen Wittlock flyttade till gården på Ekdahlsgatan från Turinge socken, men ursprungligen kom de från Kristianstad. Sven Wittlock var inspektor till yrket och köpte fastigheten år 1846. Hustrun hette Anna Örling. De hade två pigor, Carolina och Johanna.

När Sven dog ärvdes fastigheten av sonen, garvaremästaren Anders Robert Wittlock år 1858. Tio år senare flyttade familjen ut ur huset och efter det hyrde de ut hela fastigheten till hyresgäster. År 1873 renoverades hela fastigheten grundligt så att uthyrningsverksamheten kunde öka.

Wittlockska gården visas som år 1873, samtidigt som renovering pågår.

Det året hade gården minst 4 lägenheter. I lägenheterna bodde,
Garvaregesällen Karl Erik Wolfarth Jansson 31 år, hustru Anna Matilda och dotter Jenny Matilda, Garvaregesällen Gustav Richardsson, 33 år.
Strumpstickaränkan Anna Maria Dahlgren, 46 år med dottern Emma Charlotta, 6 år.
Mamsellen Anna Jansson från Bälinge, 53 år.
Lärarinnan vid slöjdskolan för flickor Mamsell Fredrika Almgren från Burs, 48 år.

 

Flytten till Torekällberget

Bostadshuset och gårdshuset på Wittlockska gården kom till Torekällberget 1970 i samband med att delar av bebyggelsen längs Ekdahlsgatan revs.

Renoveringen 1873 expand_less expand_more

Museet visar gårdshuset som det kan ha sett ut mitt under renoveringen.  Timret har rödfärgats på utsidan under tiden som det ska sätta sig.  I anpassning till badortsstadens nya ideal får fasaderna en panel, ett sätt att både skydda och försköna huset. Det målas med oljefärg i en rosa kulör, vilket är fasadpanelens ursprungliga färg.

Snickerierna är brunröda, vilket är typiskt för tiden och ska likna mahogny. Kulören brukar förknippas med det sena 1800-talet och den så kallade schweizerstilens eller snickarglädjens arkitektur. Snickerierna är inspirerade av de nya arkitekturstilarna och utmärkande för nyare hus i badortsstaden Södertälje.

Gårdssidan har ännu inte renoverats. Fasaden har fortfarande det äldre utseendet med rödfärgat timmer och grå snickerier. De gråmålade detaljerna ska efterlikna natursten.

In English

Tanner Wittlock´s house in 1873 expand_less expand_more

Wittlotska webb.jpg
The house in its original location in 1967.

 

The residential building and the backhouse used to be located on Ekdahlsgatan 15 in Södertälje.

The museum shows the houses during a renovation in 1873. The elongated backhouse has been extended to the street to get one more apartment for rent. The pale red timber facade is now being paneled. In 1830, red staining of house facades in Södertälje was forbidden to get a brighter cityscape. After that, more and more houses received panels in different bright colors, including the smaller houses. The color becomes the same as in the street house; pink linseed oil color with mahogany brown carpentry, a popular color combination 1873.

 

 

 

Rosa villan webb.jpg

Familjen Johansson på gården framför bostadshuset på Ekdahlsgatan 15. Fototid: okänt (1900-tal). Fotograf: okänd.