Lideby skola- Inrett som småskola 1904

Bild på skolsalen i Lideby skola på Torekällberget

Lideby skola låg tidigare i Salems socken, nära Bornsjön nordöst om Södertälje. Skolan byggdes i början av 1860-talet och användes som småskola (årskurs ett och två) fram till 1913. År 1972 flyttades huset till Torekällberget. Idag är skolbyggnaden inredd som småskola år 1904.

Karta Lideby skola.JPG

Karta över östra Södermanland med röd markering där skolan stod innan huset flyttades till Torekällberget.

Lideby skola webb.jpg

Lideby skola på ursprunglig plats i Salem socken i början av 1900-talet. Fröken Ullberg står i förgrunden och skolbarnen leker på gården.

Läs mer

Om byggnaden expand_less expand_more

webb Planritning Lideby skola.jpg

Lideby skola uppfördes i Salems socken på början av 1860-talet. Den byggdes efter mönsterritningar för skolbyggnader. I huset finns dels en skolsal och ett kapprum. Dels en bostad för läraren med ett rum och kök. Äldre skolbyggnader har stora fönster för att kunna släppa in mycket ljus i skolsalen och det har också den här byggnaden. Till skolan har hört ett utedass och en brunn som inte finns kvar idag.


Lideby skola användes som småskola fram till 1913 då undervisningen flyttades till en nybyggd skola i närheten. Skolan blev istället slöjdskola fram till 1940-talet och därefter hyrdes den ut som sommarbostad ett par år.


Flytten till Torekällberget

Lideby gamla skola plockades ner stock för stock och flyttades till Torekällberget hösten 1972, där den återuppbyggdes året efter. Det gamla skolhuset är idag inrett som småskola 1904.
På äldre bilder kan man se att skolan saknade trädgård och att omgivningen på Torekällberget stämmer ganska väl med den ursprungliga platsen.

Om folkskolan expand_less expand_more

I folkskolestadgan 1842 bestämdes att alla barn i Sverige skulle gå i skolan. Det skulle finnas en fast skola i varje socken med en utbildad lärare. Tidigare hade prästen, klockaren i socken eller kanske en indelt soldat lärt barnen att läsa. Även efter att lagen gått igenom tog det tid innan det fanns ordentliga skollokaler och utbildade lärare i alla socknar.

I början var det inte många barn som kunde fullfölja sin skolgång.  De måste arbeta hemma på gården, torpet, eller på fabriker.  I takt med att fabriksarbetet mekaniserades blev det olönsamt med barnarbete där men inom jordbruket, på brädgårdar och i bruksindustrin användes barn som arbetskraft en bit in på 1900-talet. Fortfarande 1904 var hälften av alla barn halvtidsläsande, vilket betyder att de gick i skolan varannan dag, varannan vecka eller varannan termin.

År 1904 var skolplikten 6 år och barnen gick i skolan från sju års ålder. Undervisning skedde alla dagar utom söndag. Läraren hade låg lön. Vanligtvis var det kvinnor som var småskollärare klass 1–2 och män som var folkskollärare, klass 3 - 6. Lärarna fick en liten kontantlön samt fri bostad och ved. Deras utbildning bestod av tre års seminarium.

En dag i Lideby skola år 1904 expand_less expand_more

Året är 1904. Knut är elev i Lideby småskola. Han är sju år och bor på ett torp i närheten med sina föräldrar och syskon. Skolan har omkring tjugo elever i årskurs ett och två.  Elisabet Ullberg är lärarinna och bor i lärarbostaden intill klassrummet. Dit in är dörren alltid stängd.

Knuts klasskamrater bor på gårdarna runt om i socknen och har mellan två och fyra kilometer att gå till skolan. Själv har Knut tre kilometer att gå. Vägen går över åkrar och hagar. För att spara på skorna går Knut och hans kamrater ofta barfota till skolan. Inne i skolan måste de däremot ha skor.

Årskurs ett och två undervisas samtidigt i samma skolsal. Skoldagen börjar klockan åtta med morgonbön och psalmsång.

Knut berättar:

”Det var mest att läsa och skriva och räkna och lära sig katekesen och biblisk historia.”

Luthers lilla katekes är en sammanfattning av kristendomens huvudstycken som Martin Luther skrev på 1500-talet. 

”Katekesen med tio guds bud skulle vi kunna rabbla både framlänges och baklänges”

Knut och hans klasskompisar lär sig att läsa i ABC-böcker. I övrigt används få böcker i undervisningen. Fröken skriver på svarta tavlan och barnen skriver av. De skriver och räknar på griffeltavla med griffel och suddar med en hartass. Högre upp i klasserna kommer de att få börja skriva med bläck och stålpenna och öva välskrivning i skrivböcker.

Skolan pågår mellan klockan åtta och tre med en timmes rast. Då äter Knut sin medhavda matsäck i kapprummet som har bänkar och hängare för kläderna på väggen.

”Till skolan hade man bara med sig ett par torra smörgåsar/ hårt bröd/ utan pålägg. Det var det enda som man åt på dagen. Så drack man lite vatten ur hinken. Någon enstaka gång hade man lite mjölk med sig.”

Ute på rasterna brukar flickorna leka ringlekar, hoppa hage och rep. Knut och de andra pojkarna jagar varandra och leker kull. Kasta prick med sten får de lov att göra i skogen.

Knut berättar: ”Vi levde bus på rasterna. Vi drog jäntorna i hårflätorna så att de blev arga.”

Inne i klassrummet måste barnen sitta tysta och stilla. De måste räcka upp handen och ställa sig i gången om de vill något eller ska svara på en fråga. Ibland får de olika sysslor att utföra.

”Det var vi pojkar som bar in ved och vatten. Vi skolbarn fick också sopa golvet.”

”Fröken hade god pli på oss. Där hoppande man inte över skrankorna. Det var man ju inlärd hemifrån att man skulle sköta sig. Lyda skulle man. Både hemma och i skolan.”

”De busigaste fick sitta långt fram. Det värsta busfröet fick sitta alldeles vid katedern.”

Om någon i klassen bryter mot något förbud, busar eller inte lär sig kan det bli kvarsittning eller aga. Knut berättar att Elisabet Ullberg var snäll, men kunde vara mycket sträng också om det behövdes.

”Olydiga barn fick stå i skamvrån eller så fick de risbastu”.

Knut och hans skolkamrater går hem från skolan klockan tre på eftermiddagen. Efter skolan har de läxor. Knut tycker det är svårt att få lugn och ro när han ska göra sina läxor. Han har fem syskon och torpet han bor på är litet.

In English

Lideby school 1904 expand_less expand_more

 

Lideby skola webb.jpg

Lideby school at its original location in Salem parish at the beginning of the 20th century. Miss Ullberg is in the foreground and the school children are playing in the yard.

 

The school building comes from Salem east of Södertälje and was built in 1862.

Lideby school was a school for grades one and two. The school was in the countryside. The children lived in the farmhouses and cottages around the school.

In 1842, it became law that all children in Sweden should attend school. There would be a school in each parish with a trained teacher. School was compulsory for 6 years. The children went to school from the age of 7. School was also held on Saturdays.

In the beginning, not many children were able to complete their schooling. They had to work at home on the farm or in factories. In 1904, half of all children attended school half time.

 

The year is 1904. The school has twenty pupils in grades one and two. Grades one and two are taught simultaneously in the same classroom. The teacher is Elisabeth Ullberg.

The school day begins at eight o'clock with morning prayer and a hymn. Teaching consists mostly of reading, writing and counting and learning Luthers catechesis and biblical history.

At the front there is a blackboard. The teacher writes on the blackboard and the children copy. The children write and count on the chalkboards on the benches. They write with a slate pencil and wipe with paws from a hare. In the classroom schoolboards show images of different plants, animals, historical scenes and foreign countries. On the wall behind the cathedral hang portraits of Sweden's King Oscar II and Queen Sofia.

In the classroom, the children must sit quietly. They should raise their hand and only speak if answering a question. If someone breaks a ban or does not learn properly, there will be punishment. The punishment may be detention, discipline, or standing “in shame” in a corner with a cone on the head.

In order to get warm in winter, the stove is fired. The children can help carry firewood. There is only one kerosene lamp in the classroom, but the windows are large and provide a lot of light.

 

In 1904 Miss Ullberg lives in the apartment, with one room and kitchen next to the classroom. None of the children are allowed in here. The door is always closed. Miss Ullbergs does not receive much money in salary, but housing and free firewood are included.

The food is cooked on the stove in the kitchen. In the room inside is a tiled stove that heats up during the cold season. Two kerosene lamps light up the rooms when it gets dark. At the far end is a bed that can be pulled out in the evening and together during the day to save space.

webb Åk 1-2 i Lideby skola år 1904.jpg

Klassfoto årskurs ett och två i Lideby skola år 1904.