Lideby skola- småskola 1905

Lideby skola är ett exempel på de folkskolor som byggdes under 1800-talets andra hälft. Den stod klar 1862 och användes som skola fram till 1913. År 1973 flyttades huset till Torekällberget. Museet har inrett huset som en folkskola år 1905.

På äldre bilder kan man se att skolan saknade trädgård och att omgivningen här på museet stämmer ganska väl med den ursprungliga platsen.

I folkskolestadgan 1842 bestämdes att alla svenska barn skulle gå i skola, men det tog tid innan det fanns lokaler och utbildade lärare. Lideby var en småskola för klass 1 och 2. Det finns en skolsal och en bostad med rum och kök. Lärarinnan hade fri bostad, ved och ca 300 kronor om året i lön.

Äldre skolbyggnader har stora fönster för att kunna släppa in mycket ljus i skolsalen och det har också den här byggnaden. Barnens skoldag var 9-15 och den började med att alla sjöng en psalm. De skrev på griffeltavlor och suddade med hartassar. De viktigaste ämnena var kristendom, läsning, skrivning och räkning. Trädgårdsskötsel, gymnastik och slöjd förekom också. Mitt på dagen åt barnen sin matsäck och lekte fritt.

Skolplikten var 6 år och undervisning skedde även på lördagar.
Det var dock många barn som inte kunde fullfölja sin skolgång. I takt med att fabriksarbetet mekaniserade blev det olönsamt med barnarbete i fabriker, men inom jordbruket, på brädgårdar och i bruksindustrin användes barn som billig arbetskraft länge.