Lilla Bellevue- konditori

Verandadelen är från 1800-talets mitt och kommer från Lilla Bellevue som låg i nedre Badparken. Huset i övrigt byggdes på museet på 1960-talet. Museet visar det som ett konditori, en offentlig kafémiljö, under 1800-talets andra hälft.

Om byggnaden

Lilla Bellevue utgjorde ett annex till Villa Bellevue i nedre Badparken. Miljön tillhör en av de pampiga badortsvillor som uppfördes i staden under 1800-talet. Herman Sätherberg som skrev studentsången ska ha bott i Lilla Bellevue sommartid.

Södertäljes bad- och kallvattenkuranläggning inrättades år 1848 och var inledningen på stadens nästan hundraåriga badortsepok.

Till anläggningen hörde även varmvattenkurinrättning och socitetshus. Hit kom många människor, främst ur Stockholmssociteten, för hälsobefrämjande bad och den syrerika luften.

Badverksamheten bidrog till ett rikt kulturellt liv som präglade staden på sommaren. Med den följde en påkostad arkitektur där den så kallade snickarglädje-stilen eller schweitzerstilens utsirade träpanelarkitektur kom att bli ett nytt inslag i stadsbilden.

Nya inslag var också hotell, kafé- och restauranginrätt-ningar. Ett schweizeri var en typ av kafé som serverade kaffe, choklad och te men även alkoholhaltiga drycker som punsch och likörer. 

Idag inrymmer huset ett av museets kaféer, Café Bellevue.

bellevue2.jpg