Lokaltåget

Tåget i stadskvarteret på Torekällberget

Loket och vagnarna i Torekällbergets stadskvarter bildar tillsammans ett lokaltåg från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

webb strandpromenaden beskuren.jpg

Ett tåg kör över Järnvägsbron i Södertälje år 1890, sett från strandpromenaden. Vykortet tillhör Statens Järnvägsmuseum.

Läs mer

Fakta om Tåget expand_less expand_more

LOKET

 • BYGGT : I NOHAB´s fabrik, Trollhättan
 • BYGGÅR: 1909
 • MAX HASTIGHET: 45 km i timmen
 • VIKT: Ca 48 ton
 • HAR KÖRT PÅ: Saltsjöbanan. Loket drog både personvagnar och godsvagnar mellan 1910 och 1976.
 • TYP AV LOK: Tanklok med vattentankarna i stora fyrkantiga lådor på sidorna av den runda pannan. I bakkant av hytten finns en kolbox. Loket är byggt med en för sin tid ålderdomlig teknik och är dyr i drift. Varför beställde man en sådan så sent som 1909?

 

GODSVAGNEN – vagnen rakt bakom loket

 • BYGGD: Kockums, Malmö '
 • BYGGÅR: 1898
 • HAR KÖRT PÅ: Saltsjöbanan
 • TYP AV VAGN: Täckt godsvagn. Typbeteckning GS av 1898 års modell. Har en ställning för paket och resgods inne i vagnen.

 

PERSONVAGNARNA

 • BYGGDA: Kockums fabrik, Malmö
 • BYGGÅR: 1880-tal
 • HAR KÖRT PÅ: Lokaltrafik Göteborg- Kungsbacka.
 • TYP AV VAGNAR: Vagnarna är en andra- respektive en tredjeklassvagn. Ingångarna är via plattformar i ändarna på vagnarna. Andraklassvagnen har 4 kupéer med stoppade säten. Tredjeklassvagnen har 3 kupéer med träbänkar, den har senare blivit förlängd och ombyggd till inspektionsvagn.

 

När tåget kom till staden expand_less expand_more

De tidigaste tågvagnarna var som hästvagnar med ingång från sidorna. Senare fick de ingång från ändarna, som på det här tåget.

Närmast loket gick resgodsvagnen. Där förvarades bagaget. Den fungerade också som buffert mellan passagerarvagnen och det varma loket. Större väskor och koffertar kunde lämnas in på resgodsexpeditionen. Vid framkomsten hämtades bagaget sedan ut.


Biljetter var obligatoriska och kontrollerades noga. Fram till långt in på 1900-talet åkte man i tre olika klasser med olika pris.
Tredje klass med träbänkar var billigast. I andra klass hade bänkarna stoppade säten. Första klass var dyrast. Den som hade råd med en förstaklassbiljett fick sitta i en fin salong.


När tåget gjorde uppehåll i Södertälje passade kringelförsäljerskor på att sälja kringlor till passagerna, som på bilden ovan. Kringlorna blev kända runt om i Sverige och många ville köpa.

Rälsen läggs och världen förändras expand_less expand_more

1856 invigdes den första sträckan med tåg i Sverige. Sträckan Stockholm – Södertälje invigdes år 1860. Det tog nu bara 14 timmar att färdas till Göteborg vilket innebar att resenärer slapp övernatta på vägen.


Järnvägen kom att förändra samhället. Transporter av både människor och varor kunde ske på nya vägar och i en annan hastighet. En av flera förutsättningar för industrialismen. 1879 fick Sverige samma tid i hela landet så att tågen kunde hålla sina tider.


Helt nya yrken som rallare, bromsare, stins, banvaktare och konduktör följde i spåren. Yrkeskårer bestående enbart av män, många i uniform.
Kvinnoarbeten fanns i järnvägsrestaurang och på järnvägshotell. Med matlagning till rallarna och städning av stationshusen.


Ekenbergs vagnfabrik i Södertälje utökade och moderniserades för att kunna producera järnvägsvagnar åt Statens järnvägar. Det blev också bra för turismen i Södertälje när badgästerna fick ett snabbt och enkelt resealternativ till ångfartygen.

Stationer i Södertälje expand_less expand_more

Södertälje tågstation lades en bit från Södertälje stadskärna, vid Saltskog. Stationen kallades Södertelge Öfvre, eller Saltskog station. Några år senare inrättades lokala anslutningståg mellan Saltskog och stationen i stadskärnan, Södertälje Nedre.

SJ:s arkitekt Adolf Edelsvärd ritade ett antal typhus för tågstationer som byggdes utmed stambanorna. Ett likadant stationshus som Södertälje Nedre finns till exempel i Sösdala, Hässleholms kommun. Saltskog station byggdes efter en modell av en lantstation. Modellen fanns i flera varianter.

webb södertälje nedre 1870.jpg

Södertälje nedre år 1870. Huset finns kvar på ursprunglig plats och är idag restaurang. Vykortet tillhör Statens Järnvägsmuseum.

 

webb Södertälje övre 1870-tal.jpg

Södertälje Öfvre/Saltskogs station på 1870-talet. Stationen är idag riven.
Tillhör: Statens Järnvägsmuseum.

 

 

In English

THE RAILWAY IS BUILT AND THE WORLD CHANGES expand_less expand_more

The locomotive and the wagons together form local train from the late 1800s and early 1900s.

In 1856, the first railway was opened in Sweden. The Stockholm - Södertälje route was opened in 1860. It only took 14 hours to travel to Gothenburg, which meant that travellers did not have to stay overnight on the road.


The railroad came to change society. Transportation of both people and goods could take place in new ways and at a different speed. One of several prerequisites for industrialism.


Brand new occupations ensued, such as navvies, brakesmen, stationmasters, linemen and conductors. Occupations consisting of men only, many in uniform. Women's work was in the railway restaurant and at a railway hotel. With cooking for the navvies and cleaning of the station houses.


Ekenberg's wagon factory in Södertälje expanded and modernised to be able to produce railway wagons for the National Railways. It also became good for tourism in Södertälje when the bathers were given a quick and easy travel alternative to the steam boats.

Nearest to the locomotive was the luggage wagon. It served as a buffer between the passenger car and the warm locomotive. Larger bags and suitcases could be handed in at the luggage office. The luggage was then collected on arrival.


Until well into the 1900s, there were three different classes with different prices. Third class with wooden benches was the cheapest. In the second class, the benches had padded seats. First class was the most expensive. Anyone who could afford a first-class ticket got to sit in a nice salon. Tickets were required and were carefully checked.


When the train stopped in Södertälje, pretzel saleswomen took the opportunity to sell pretzels to the passengers, as in the picture above. The pretzels became famous around Sweden and many wanted to buy them.

 

webb Kringelgummor vid Saltskogs station.jpg

Pretzel saleswomen at Saltskogs station. Postcard from the turn of the century.

 

webb strandpromenaden beskuren.jpg

A train crossing the railway bridge in Södertälje in 1890, seen from the boardwalk by the canal.

webb Kringelgummor vid Saltskogs station.jpg

Kringelgummor vid Saltskogs station. Vykort från sekelskiftet 1900.