Lundbergs hus- möteslokal

Huset kommer från en fastighet som låg mellan Turingegatan och Kaplansgatan i Södertälje. Torekällbergets museum berättar om huset år 1855. Idag går huset att hyra för konferens och kalas.

Det ägdes av borgaränkan Anna Beata Lundberg som bodde här tillsammans sin dotter, hovslagaränkan Anna Maria Grandolin samt hennes barn, piga och drängar.

Gården var en jordbruksfastighet med åkrar, ängs- och hagmarker runt omkring staden. Huset var inrett i åtta rum med eldstad och hade två förstugor. Det är uppfört under 1700-talets mitt eller andra hälft. Stommen är knuttimrad och det är oklart när den fick panel. Panelen är nu målad i sin ursprungliga kulör.

Gården nåddes via två inkörsportar, genom boningshuset mot Turingegatan och genom ett uthus längs Kaplansgatan. På tomten fanns visthusbod, brygghus, vedbodar, fähus, redskapslider, stall, hönshus, svinhus, foderskullar och hemlighus. Familjen hade fyra hästar, två kor, fyra svin och fyra får. Bouppteckningen berättar om ett välbärgat hem med många möbler, husgeråd men också om vagnar och redskap för jordbruket samt för tillberedning av det gården producerade. Huset uppfördes på Torekällberget på 1970-talet i samband med att delar av stadskärnan revs.