Lundbergska gården - möteslokal

Bild på möteslokal i Lundbergska gården på Torekällberget

Lundbergs gård låg tidigare på Turingegatan 21 i Södertälje. Bostadshuset byggdes mot slutet av 1700-talet. Torekällbergets museum visar hur huset såg ut utvändigt runt 1855. Gården var då en jordbruksfastighet som hade åkrar, ängs- och hagmarker strax utanför stadskärnan. 1966 flyttades bostadshuset till Torekällberget för att räddas från rivning. Idag hyrs huset ut till möten och sammankomster.

 

Karta Lundbergs webb.jpg

Wahlströms stadskarta över Södertälje, med röd markering där huset har stått.

Lundbergs på Turingegatan webb.jpg

Turingegatan på 1920-talet. Lundbergs hus är byggnaden närmast till höger i bild. Fotograf: Torgny Dufwa.

Läs mer

Om en bondgård mitt i staden expand_less expand_more

Lundbergs gård låg mellan Turingegatan och Kaplansgatan i Södertälje. Under 1800-talets första hälft och mitt var gården en jordbruksfastighet som hade åkrar, ängs- och hagmarker strax utanför stadskärnan. Södertälje var då en liten stad med lantbruk och hantverk som dominerande näringar. Bostadshusets bottenvåning uppfördes sannolikt under 1700-talets mitt eller andra hälft. Övervåningen byggdes till under tidigt 1800-tal.

Stommen är knuttimrad och det är oklart när timret kläddes med träpanel. Fasaden är rosafärgad, i samma nyans som har hittats på fasadpanelens understa färglager. Rosa var tillsammans med gult och ljusgrått populära kulörer på husen i staden under 1800-talets första hälft.

Bostadshuset hade i mitten av 1800-talet åtta rum med eldstad och två förstugor. Det inrymde flera mindre lägenheter för uthyrning. Gården nåddes genom två inkörsportar, den ena genom boningshuset som vätte mot Turingegatan och den andra genom ett större uthus längs Kaplansgatan.

Inne på gården fanns flera uthus som innehöll visthusbodar, brygghus, vedbodar, redskapslider, stall, fähus, hönshus, svinhus, foderskullar och hemlighus.

 

Ägare

1855 ägdes fastigheten av änkan Anna Beata Lundberg som bodde där tillsammans sin dotter, änkan Anna Maria Grandolin och hennes barn. På gården bodde och arbetade också en piga och ett par drängar som vi inte vet namnen på.

De hade fyra hästar, två kor, fyra svin och fyra får. Det var ett välbärgat hem med många möbler och husgeråd. Familjen ägde också många vagnar och redskap som behövdes för jordbruket samt för produktion av spannmål och mejeriprodukter.

 

Flytten till Torekällberget

Bostadshuset flyttades till Torekällberget 1966. De övriga husen på gården revs. Idag finns i huset uthyrningslokaler för möten och sammankomster.

In English

A town farmhouse expand_less expand_more

Lundbergs på Turingegatan webb.jpgTuringegatan in the 1920s. Lundberg's residential building is the house closest to the right in the picture.

 

The house dates from the 18th century and was located at Turingegatan 12 in Södertälje.

For a long time, all estates in Södertälje had land for agriculture. As the city grew during the 19th century, many lost their agricultural land, but in 1855 Lundberg's estate still farmed. Just outside the city centre lay the fields, meadows and pastures. The animals were herded between the pastures and the estate in the city.

 

karta.jpg

Planritning över fastigheten med de olika byggnaderna. Bostadshuset som idag står på Torekällberget är nr 52. Övriga byggnader på gården är ekonomihus som idag är rivna.