Godståget

Godståget vid nya huvudentrén på Torekällberget

Loket och vagnen vid Torekällbergets huvudentré bildar tillsammans en del av ett godståg från 1800-talets slut.

webb Mölnbo station 1899 utan text.jpg

Ångloksdrivet tåg och sluten godsvagn vid Mölnbo station år 1899. Foto tillhör: Statens Järnvägsmuseum. Fotograf: okänd.                                                            

Läs mer

Fakta om tåget expand_less expand_more

LOKET

  • BYGGT PÅ: Motala verkstad
  • BYGGÅR: 1890
  • MAX HASTIGHET: 50 km/t
  • VIKT: 30,6 TON
  • HAR KÖRT PÅ: Bergslagernas järnvägar
  • TYP AV LOK: Godstågslok, en engelsk konstruktion av Beyer, Peacock & co i Manchester från sent 1870-tal. Typen såld till Sverige från 1880. Senare exemplar tillverkade i Sverige på Motala verkstad, Nohab i Trollhättan och Nya Atlas i Stockholm.

 

VAGNEN

  • BYGGD: Gjuteribolaget i Landskrona
  • BYGGÅR: 1900
  • HAR KÖRT PÅ: Statens Järnvägar
  • TYP AV VAGN: Godsvagn av standardmodell 1898. Senare ombyggd med nya hjulaxlar och bottentömningstrattar för transport av säd.
När tåget kom till landet expand_less expand_more

Sverige fick järnväg ganska sent jämfört med många länder i Europa, men från mitten av 1800-talet tog det fart. Inom 20 år hade landet 1200 mil räls, mest i Europa sett per invånare.

1856 invigdes den första tågsträckan. Två stambanor anlades, Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.


Järnvägsstationer byggdes. Bondbyar blev stationssamhällen. Järna station invigdes 1861. Mölnbo station samma år. Främlingar susade förbi i hög fart. Tidningar levererades.


Bönder upptäckte ett nytt sätt att snabbt frakta varor till Stockholm, huvudstaden. Kanske kunde man få mer betalt för sina produkter där än i Södertälje?


Järnvägen möjliggjorde storskalig mjölkproduktion. Till exempel på Fagernäs gård nära Mölnbo. Nu kunde mjölken klara sig bättre eftersom transporttiden kortades och det var lättare att hålla kylan i tågvagnarna.


Fagernäs fick sin egen tågbana ner till Mölnbo station för att transportera mjölkkannorna. Från Mölnbo station gick sedan transporterna till Norra stations mjölkkaj i Stockholm.

In English

The freight train expand_less expand_more

webb Saltskog.jpg

The train passes by Saltskog in 1863. Photocopy of an oil painting by Nils Andersson.

 

The locomotive and the wagon together form part of a freight train from the end of the 19th century.

In 1856, the first train line was opened in Sweden. Two main lines were built, Stockholm-Gothenburg and Stockholm-Malmö.


Railway stations were built. Farming villages became station communities. Mölnbo station was opened in 1861. Travellers rushed past at high speed. Newspapers were delivered.


Farmers discovered a new way to quickly transport goods to Stockholm, the capital. Maybe you could get paid more for your products there than in Södertälje?


The railway enabled large-scale milk production, such as at the Fagernäs farm near Mölnbo. Now the milk could last longer because the transport time was shortened and it was easier to keep the cold in the train wagons for transport to Stockholm.

 

webb Mölnbo station 1899 utan text.jpg

Steam-powered train and closed freight wagon at Mölnbo station in 1899.

 

webb Järna station 1874.jpg

Travellers waiting for the train at Järna station on a winter day in 1874. 

webb Järna station 1874.jpg

Resenärer väntar på tåget på Järna station en vinterdag år 1874.
Foto tillhör: Statens Järnvägsmuseum. Fotograf: okänd. 

webb Saltskog.jpg

Tåget kör förbi vid Saltskog 1863. Fotokopia efter oljemålning. Konstnär: Nils Andersson. Tillhör: Sveriges Järnvägsmuseum