Gotlandsruss

Gotlandsruss på Torekällberget

Hästen tämjdes för ca 6000 år sedan i Centraleuropa. Den har använts i jordbruk och skogsbruk, burit oss på ryggen och dragit våra vagnar.

Familjen på Råbygården hade troligen en eller två hästar vid mitten av 1800-talet. Hästen var det mest värdefulla djuret på bondgården. Att ta hand om hästen var männens ansvar. Hästarna vid den här tiden var mindre än vad de flesta hästraser är idag.

FAKTA OM GOTLANDSRUSSET

  • LIVSLÄNGD: 25 - 30 år
  • VIKT: 200 - 300 kg
  • NAMN: Russ betyder häst på gotländska. Honan kallas sto och hanen hingst. Ungarna kallas föl.
  • FÄRG: Många olika färger. Oftast brun.
  • FÖDA: Äter helst gräs.
  • FOT: Kallas hov. Hoven är egentligen en stor tånagel.
  • UNGAR: 1 föl per år. Dräktighet: 11 månader
  • URSPRUNG: De första hästarna kom till Gotland för ca 5000 år sedan. Russen användes i jordbruket av de gotländska bönderna. De hölls i flockar i skogen och infångades och såldes därifrån.

In English

OLD HORSE BREED FROM THE ISLAND OF GOTLAND, SWEDEN

webb Skördearbete med häst Tb_HiL472 (1).jpg

Harvesting with a horse during the early 20th century.

 

The first horses came to Gotland about 5000 years ago. They were used in agriculture by the Gotland farmers.

They were kept in herds in the forest and captured and sold from there. The breed can have many different colours, but is usually brown.

The family at Råby farmstead probably had one or two horses in the middle of the 19th century. The horse was the most valuable animal on the farm. Taking care of the horses was the men's responsibility. The horses at this time were smaller than most horse breeds are today.

webb Skördearbete med häst Tb_HiL472 (1).jpg

Skördearbete med häst under tidigt 1900-tal.  Fotosamling: Hilmer Larsson/Torekällbergets museum.